เช็คเงินประกันราคาข้าวปี 64 65 ล่าสุด วันนี้ ธ.ก.ส.สาขาไหนโอนเงินเช็คที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
14 พ.ย. 2564 เวลา 21:00 น. 65.9k

เช็คเงินประกันราคาข้าวปี 64 65 ล่าสุด วันนี้ ธ.ก.ส.สาขาไหน โอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่นี่มัดรวมไว้แล้วตรวจสอบด่วน

เกะเติด เงินเยียวยาประกันราคาข้าวปี 64 65  งวดที่ 1 นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. โอนเงินให้กับผู้ปลูกข้าวตามเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว งวดที่ 1 ดังนี้

 

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่  4 พฤศจิกายน 2564เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/ 65  รอบที่ 1 (งวดที่ 1 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564 /65  ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15 % ดังนี้

1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 10,864.23 บาท

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,407.75 บาท

3. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ บาท 9,947.87 บาท

4.ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,065.38 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 7,662.53 บาท

 

 

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 1 ในวันที่  4 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 4,135.77 บาท

2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 3,592.25 บาท

3. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,052.13 บาท

4. ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,934.62  บาท

5. ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 4,337.47  บาท

 

ไทม์ไลน์การจ่ายเงินผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 64 65 ธ.ก.ส. แต่ละสาขา ดังนี้

 ธ.ก.ส. สาขาไทรงาม

 • วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 หนองทอง
 • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 หนองคล้า
 • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 พานทอง
 • วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 พนองไม้กอง
 • วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 มหาชัย
 • วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 หนองแม่แตง
 • วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ไทรงาม

 

เงินเยียวยาเกษตรกร

 

ธ.ก.ส. สาขากำแพงเพชร งวดที่ 1 และ งวดที่ 2

 • วันอังคารที่ 9 พ.ย 2564  ตำบลสระแก้ว ช่วงเวลา 08.30 - 15.30 น.
 • วันพุธที่ 10 พ.ย 2564    ตำบลคณฑี ช่วงเวลา 08.30 - 15.30 น.
 • วันพฤหัสบดี 11 พ.ย 2564  ตำบลลานดอกไม้  ช่วงเวลา 08.30 -12.00 น. (ช่วงเช้า) และ ตำบลหนองปลิง 13.00-15.30 น (บ่าย)
 • วันศุกร์ที่ 12 พ.ย 2564  ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ช่วงเวลา 08.30 - 15.30 น.
 • วันจันทร์ที่ 15 พ.ย 2564 ตำบลเทพนคร 08.30 - 15.30 น.

 

 

เงินเยียวยาเกษตรกร

 

ธ.ก.ส. สาขาสองพี่น้อง ได้วางกำหนดการโอนเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรปีการผลิต 2564/2565 รอบที่ 1(งวดที่ 1 และ 2) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,075,636.79 บาท รายละเอียด ดังนี้

• วันอังคารที่ 9 พ.ย 2564  ตำบลต้นตาล หมู่ 1-6  จำนวน 7,188.493.76 บาท , ตำบลสองพี่น้อง  3,005,47823 บาท

• วันพุธที่ 10 พ.ย 2564    ตำบลหัวโพธิ์ หมู่ที่ 1-14 จำนวน 14,128,551.99 บาท, ตำบลบางเลน หมู่ที่ 1-6จำนวน 10,078,839.47 บาท

• วันพฤหัสบดี 11 พ.ย 2564  ตำบลบ้านกุ่ม หมู่ที่ 1-6 จำนวน 11,058,592.14 บาท, ตำบลบางพลับ  หมู่ที่ 1-7 จำนวน 9,370,519.81 บาท

• วันศุกร์ที่ 12 พ.ย 2564  ตำบลบางตะเคียน หมู่ที่ 1-8 จำนวน 9,328,750.30 บาท, ตำบลเนินพระปรางค์ หมู่ที่ 1-5 จำนวน 4,298,062.20 บาท

 • วันจันทร์ที่ 15 พ.ย 2564 ตำบลบ้านช้าง หมู่ที่ 1-5 จำนวน 16,068,636.93 บาท , อื่น ๆ จำนวน 5,229,484.37 บาท

 • วันอังคารที่ 16 พ.ย. 2564  ตำบลบางตาเถร หมู่ที่ 1-18  จำนวน 33,238,755.48 บาท

 

 

เงินเยียวยาเกษตรกร

 

ธ.ก.ส.สาขาวชิรบารมี โอนเงินเรอบที่ 1

 • วันจันทร์ที่ 15 พ.ย.  ตำบลบึงบัว (หมู่ที่5,8 และ 10)
 • วันอังคารที่ 16 พ.ย.  ตำบลบึงบัว  (หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7,9,11,12,13).

 

เงินเยียวยาเกษตรกร

 

ที่มา: ธ.ก.ส.

แท็กที่เกี่ยวข้อง