เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา 64/65 ล่าสุด ธ.ก.ส. ทัพทัน กางแผนจ่ายเงินดูสิทธิด่วน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
09 พ.ย. 2564 เวลา 9:30 น. 80.9k

เช็คเงินช่วยเหลือชาวนาปี 64/65 ล่าสุด ธ.ก.ส. สาขาทัพทัน วางแผนจ่ายเงินให้เกษตรกรดูไทม์ไลน์ที่นี่ แนะเกษตรกรอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ คลิก chongkho.inbaac.com ครบจบที่นี่

เช็คเงินช่วยเหลือชาวนาปี 64 ล่าสุด วันนี้ ( 9 พ.ย.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเยียวยาประกันราคาข้าว 5 ชนิด

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
  •  ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

 

โดยเริ่มจ่ายรอบแรกวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีเกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 492,571 ครัวเรือน เป็นเงิน 10,920 ล้านบาท

ล่าสุด ธ.ก.ส.สาขาทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ได้ประชาสัมพันธ์ว่า เรื่อง การรับเงินของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สาขาทัพทัน จำนวน 2,799 ราย นั้นเพื่อลดความแออัด และ เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

ธ.ก.ส.สาขาทัพทัน ขอแจ้งกำหนดการรับเงินเป็นรายตำบลตามภูมิลำเนา ดังนี้

  • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ตำบลตลุกคู่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,16 ตำบลหนองสระ, หนองกลางดง
  • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ตำบลหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 ตำบลทัพทัน , เขาขี้ฝอย
  • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ตำบลโคกหม้อ , หนองยายดา ตำบลตลุกคู่ หมู่ที่ 10,11,12,13,14,15
  • วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ตำบลทุ่งนาไทย, หนองหญ้าปล้อง

เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา 64/65 ล่าสุด

 

 

 

 

 

 

 

ขอความร่วมมือท่านผู้นำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการช่วยประชาสัมพันธ์ แจ้งเกษตรกรสามารถตรวจสอบเงินประกันรายได้ผ่าน https: chongkho.inbaac.com

 

ตรวจสอบผลเงินชาวนา

ระบบ SMS Alert , A-Mobile และแนะนำให้เกษตรกรสมัครใช้บริการบัตร ATM โดย สามารถถอนเงินได้ทุกธนาคาร และสำหรับท่านที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องถอนเงิน เงินจะยังคงอยู่ในบัญชีเงินฝากของท่าน ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงการระบาดของโควิด-19.

 

ที่มา: ธ.ก.ส.สาขาทัพทัน

 

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง