เช็คเงินช่วยเหลือ ชาวนา ปี 64 65 ล่าสุด คลิก chongkho.inbaac.com ด่วน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
10 พ.ย. 2564 เวลา 20:09 น. 57.2k

เช็คเงินช่วยเหลือชาวนาปี 64 65 เกษตรกรผู้ปลูกข้าว คลิก chongkho.inbaac.com ตรวจสอบสิทธิต้องทำอย่างไรดูที่นี่ด่วน

เกาะติดโอนเงินเยียวยาเกษตรกร หลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั่วประเทศ ได้โอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรวันนี้เป็นวันที่สามแล้ว

 

สำหรับประกันราคาข้าว 5 ชนิด ภายหลังกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศฯ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1

 

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ดังนี้

 

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ 359 กก./ไร่
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 432 กก./ไร่
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 682 กก./ไร่
  • ข้าวเปลือกเจ้า 602 กก./ไร่
  • ข้าวเปลือกเหนียว 387 กก./ไร่

 

โดยใช้พื้นที่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแต่ละชนิด คูณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เป็นปริมาณผลผลิตที่ต้องชดเชย แต่ต้องไม่เกินปริมาณผลผลิตที่กำหนด

 

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 1 ในวันที่  4 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 4,135.77 บาท

2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 3,592.25 บาท

3. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,052.13 บาท

4. ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,934.62  บาท

5. ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 4,337.47  บาท

 

เกษตรกรสามารถตรวจเช็คผลการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 งวดที่ 1 - 4 ตามลิงค์นี้เลย

1. กดลิงค์ (https://chongkho.inbaac.com/)

 

 

เช็คเงินช่วยเหลือขาวนา

2. ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

3. กด "ค้นหา".

 

ที่มา: ธ.ก.ส.

แท็กที่เกี่ยวข้อง