เช็คเงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 2564 65 วันนี้ ธ.ก.ส. โอนเงินงวด 1 และ 2 ดูที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
16 พ.ย. 2564 เวลา 18:01 น. 50.5k

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 2564 65 วันนี้ ธ.ก.ส. ยังเดินหน้าโอนเงินงวดที่ 1 และ 2 สาขาไทรงาม ตรวจสอบรายละเอียดที่นี่

อัพเดท เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 2564 65  รอบที่ 1 งวดที่ 1 และ 2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ยังโอนเงินให้กับผู้ปลูกข้าวตามเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ดังนี้

 

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่  4 พฤศจิกายน 2564เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/ 65  รอบที่ 1 (งวดที่ 1 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564 /65  ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2564  

 

•ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน จ่ายชดเชย 4,135.77 บาทต่อตัน

•ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน จ่ายชดเชย 3,592.25 บาทต่อตัน

•ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน จ่ายชดเชย 1,052.13 บาทต่อตัน

•ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละ ไม่เกิน 16 ตัน จ่ายชดเชย 4,337.47 บาทต่อตัน

•ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละ ไม่เกิน 30 ตัน จ่ายชดเชย 1,934.62 บาทต่อตัน

 

 

ไทม์ไลน์โอนเงิน  ธ.ก.ส.ไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  ดังนี้

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 หนองทอง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 หนองคล้า

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 พานทอง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 พนองไม้กอง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 มหาชัย

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 หนองแม่แตง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ไทรงาม.

 

แผนการจ่ายเงิน ธ.ก.ส.ไทรงาม กำแพงเพชร

 

ที่มา: ธ.ก.ส

แท็กที่เกี่ยวข้อง