ครม.อนุมัติยกเว้นมติครม. เพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนใน 21 จังหวัด

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
16 พ.ย. 2564 เวลา 9:00 น. 953

ครม.อนุมัติยกเว้นมติครม.เพื่อดำเนินการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ในท้องที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 21 จังหวัด รวม 4,105 ไร่

16 พฤศจิกายน 2564 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ณ จังหวัดกระบี่ว่า วันนี้ที่ประชุมครม.อนุมัติให้ยกเว้นมติครม.เพื่อดำเนินการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชน ในพื้นที่ป่าชายเลนประจำปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ในท้องที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 21 จังหวัด เพื่อนำที่ดินที่เป็นป่าชายเลน เนื้อที่รวม 4,105 ไร่ 4 ตารางวาไปดำเนินการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชน

โดยมติครม.เดิม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534, 22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 2543 ให้ระงับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด รวมทั้งในพื้นที่เขตอนุรักษ์ห้ามไม่ให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนในทุกกรณีทั้งภาครัฐและเอกชน

อย่างไรก็ดี ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการปลูกและบำรุงป่าชายเลนทดแทนไม่น้อยกว่า 20 เท่าของพื้นที่ป่าชายเลนที่ใช้ประโยชน์ ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วย การปลูกและบำรุงป่าชายเลนทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อม กรณีการดำเนินการโครงการใดๆของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน ปี 2556 ต่อไป

โดยที่ผ่านมาครม.เคยมีมติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติครม.เพื่อนำพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนไปจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะเดียวกันมาแล้ว และได้มีการมอบหนังสืออนุญาตให้จังหวัดเพื่อจัดที่ดินให้แก่ชุมชนเข้าทำประโยชน์ไปแล้วบางส่วน

สำหรับพื้นที่เป้าหมาย ที่ขอยกเว้นมติครม.ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 21 จังหวัด ดังต่อไปนี้

 • ระยอง
 • จันทบุรี
 • ตราด
 • ชลบุรี
 • ฉะเชิงเทรา
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสงคราม
 • สมุทรสาคร
 • เพชรบุรี
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • ชุมพร
 • สุราษฎร์ธานี
 • นครศรีธรรมราช
 • สงขลา
 • ปัตตานี
 • ระนอง
 • พังงา
 • กระบี่
 • ภูเก็ต
 • สตูล
 • ตรัง

แท็กที่เกี่ยวข้อง