เช็ค 4 กลุ่มสินค้าแห่งอนาคตน่าจับตามองปี65

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
14 พ.ย. 2564 เวลา 6:08 น. 5.5k

เช็ค 4กลุ่ม สินค้าแห่งอนาคตน่าจับตามองปี65   “อาหารนวัตกรรมใหม่-อาหารทางการแพทย์ (medical food)-อาหารออร์แกนิค (organic food)-อาหารฟังก์ชั่นเพื่อเสริมสุขภาพ (functional food) ชี้คนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นหลังโควิดระบาด

ปัจจุบันโลกธุรกิจการค้าการลงทุนเปลี่ยนไปมาก  รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามสภาวะสังคม และพฤติกรรมการบริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น หลังจากทั้งโลกเจอการแพร่ของโรคอุบัติใหม่อย่างไวรัสโควิด-19 ที่คนทั้งโลกต้องปรับเปลียนวิถีชีวิตทั้งการอยู่ การกิน ใหม่เกือบทั้งหมด  อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ทันต้องกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก

เช็ค 4 กลุ่มสินค้าแห่งอนาคตน่าจับตามองปี65

การผลิตหรือพัฒนาสินค้าย่อมปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของตลาดเช่นกันโดยเฉพาะอาหาร ซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เชื่อว่าในปีหน้านี้ ผู้บริโภคจะหันมาสนใจเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น ดังนั้นสินค้าที่น่าจับตามองนับจากนี้ อาจจะเรียกได้ว่าเป็น สินค้าอาหารแห่งอนาคต (future food) ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก คือ อาหารฟังก์ชั่นเพื่อเสริมสุขภาพ (functional food)   คือ อาหารที่มีการเติมส่วนผสมใหม่

 

 

เช็ค 4 กลุ่มสินค้าแห่งอนาคตน่าจับตามองปี65

หรือเพิ่มส่วนผสมที่มีอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มความสามารถของกลไกในร่างกายในการดูแลสุขภาพหรือป้องกันโรค อาหารฟังก์ชันเป็นอาหารต่อเนื่องชนิดหนึ่งซึ่งผู้บริโภคอาจเลือกบริโภคเพื่อเสริมสุขภาพหรือเพื่อบรรเทาโรคได้ เช่น อาหารที่เสริมด้วยวิตามินหรือแร่ธาตุต่างๆ ไข่ไก่ที่เสริมโอเมก้า3เพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ให้กับร่างกาย เป็นต้น

เช็ค 4 กลุ่มสินค้าแห่งอนาคตน่าจับตามองปี65

 อาหารนวัตกรรมใหม่ (novel food)  คือ อาหารชนิดใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในการผลิต หรือเป็นอาหารพื้นเมืองแปลก ๆ ที่ไม่เคยถูกนำมาเป็นอาหารมาก่อน ซึ่งจากนโยนบายไทยแลนด์ 4.0 มีส่วนกระตุ้นให้ผู้ประกอบการหรือนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ขึ้นมา

เช็ค 4 กลุ่มสินค้าแห่งอนาคตน่าจับตามองปี65

โดยปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมาย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เช่น อาหารพวกจำแลง เช่น เนื้อหมูจำแลง ซึ่งใช้โปรตีนจากพืชมาผลิตแต่มีรูปร่างและรสชาติเหมือนเนื้อหมูจริงเป็นต้น

อาหารทางการแพทย์ (medical food) เป็น ผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ใช่ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ใช้เป็นโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค ผู้ที่ไม่สามารถกินอาหารปกติได้อย่างเพียงพอ หรือร่างกายอยู่ในภาวะที่ต้องการสารอาหารบางอย่างมากหรือน้อยเป็นพิเศษโดยที่ไม่สามารถบริโภคจากอาหารทั่วไป

เช็ค 4 กลุ่มสินค้าแห่งอนาคตน่าจับตามองปี65

และอาหารออร์แกนิค (organic food) ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลูกโดยไม่ใช้สารกำจัดศัตรูพืชสังเคราะห์ (ยาฆ่าแมลง) ซึ่งกลุ่มอาหาร  4กลุ่มนี้ มีการพูดกันมาหลายปี เพียงแต่ยังไม่เป็นที่นิยมหรือรู้จักมากในหมู่ผู้บริโภคหรือไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐ เท่าที่ควร

เช็ค 4 กลุ่มสินค้าแห่งอนาคตน่าจับตามองปี65

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการส่งออกสินค้า BCG จึงจะเป็นยุทธศาสตร์หลักในปี 2565 ของกรมเพื่อขับเคลื่อนการส่งออก และสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคการผลิต และภาควิจัยและนวัตกรรมเพื่อร่วมสนับสนุนผู้ผลิตและ  ผู้ส่งออก ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน (transition) ไปสู่การยกระดับการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าส่งออกด้วยนวัตกรรมบนพื้นฐานเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยกลุ่มสินค้าอาหารแห่งอนาคต (future food)จะช่วยตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย เพื่อโภชนาการเฉพาะบุคคล เพื่อสุขภาพจิตที่ดี เพื่อผู้บริโภคที่ไม่บริโภคอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์ (Plant-based) และอาหารสำหรับผู้สูงอายุ / สินค้าฮาลาล ทั้งอาหาร แฟชั่นและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องสำอาง / สินค้าไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/ บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก/ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพและความงาม/ อาหารและสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง

เช็ค 4 กลุ่มสินค้าแห่งอนาคตน่าจับตามองปี65

โดยเฉพาะสินค้าฮาลาล ซึ่งกรมให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการขยายตลาดฮาลาล ซึ่งมีปัจจัยขับเคลื่อนมาจากจำนวนประชากรมุสลิมทั่วโลก ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 1.6 พันล้านคนในปี 2553 เป็น 2.8 พันล้านคนในปี 2593 และคาดว่าในปี 2613 จำนวนประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามจะกลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดของโลก ส่งผลให้ในอนาคตตลาดฮาลาลจะยิ่งเติบโตอย่างก้าวกระโดด ในกลุ่มผู้บริโภคทั้งชาวมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม

ซึ่งกรมมีแผนงานเพื่อผลักดันการส่งออกสินค้าฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศมุสลิม (Organization of Islamic Conference: OIC) อาทิ กลุ่มตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชียใต้และอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดสินค้าอาหารฮาลาลที่ใหญ่ที่สุด มีความต้องการนำเข้าสินค้าเป็นจำนวนมาก ตลอดจนไปยังกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมแต่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่มาก เช่น อินเดีย จีน รัสเซีย และสหรัฐฯ รวมถึงกลุ่มประเทศที่มีนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เช่น ญี่ปุ่น และอังกฤษ ซึ่งกลุ่มประเทศดังกล่าวถือเป็นตลาดรอง แต่เป็นตลาดศักยภาพที่  ผู้ส่งออกไทยสามารถขยายการส่งออกไปได้

เช็ค 4 กลุ่มสินค้าแห่งอนาคตน่าจับตามองปี65

แผนงานสำคัญของสินค้าฮาลาล ปี 2565  เช่น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า GULFOOD 2022 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 13-17 ก.พ. 2565 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดในโลก  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารฮาลาล 5 จังหวัดชายแดนใต้เพื่อการค้าระหว่างประเทศ  โครงการส่งเสริมการค้าสินค้าอาหารฮาลาลร่วมกับห้างสรรพสินค้า/ผู้นำเข้าในต่างประเทศ เป็นต้น

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง