ควันหลง COP26 พบ 75% เยาวชนรู้วิธีแก้ปัญหาโลกร้อน แต่ไร้โอกาสเข้าร่วม

13 พฤศจิกายน 2564

“บริติช เคานซิล” เผยผลสำรวจในงาน COP26 พบว่า 75% จากเยาวชนที่ต้องการแก้ปัญหาสภาพอากาศ 8,000 คนทั่วโลก รู้ทางวิธีแก้ปัญหาโลกร้อน แต่ขาดโอกาสในการเข้าร่วม

การประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 หรือ COP26 ที่มีผู้นำกว่า 196 ประเทศเข้าร่วมประชุม ณ เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ที่เพิ่งผ่านพ้นไป ถือเป็นเวทีที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเป้าหมายหลักคือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ทำให้หลายหน่วยงานเริ่มขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติการ

 

นายสก็อต แมคโดนัลส์ ผู้อำนวยการบริหาร บริติช เคานซิล กล่าวว่า บริติช เคานซิลทั่วโลกร่วมมือกับหน่วยงานพาร์ทเนอร์ เชื่อมโยงประชาคมโลกเข้าด้วยกันเพื่อจัดการกับสภาวะฉุกเฉินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยเน้นหลักไปที่การทำงานผ่านศิลปวัฒนธรรม การศึกษา และภาษาอังกฤษ โดยมีเป้าหมายหลักไปที่กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 11 - 35 ปี สร้างให้เกิดเป็นกลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะ และเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการกับความท้าทายด้านสภาพอากาศ

โครงการ Climate Connection

โดยตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาบริติช เคานซิล ได้เริ่มเปิดตัวโครงการ Climate Connection นั้น ได้เข้าถึงประชากรโลกผ่านช่องทางสื่อต่างๆกว่า 2 ล้านคน และได้ทำงานร่วมกันโดยตรงกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในการแก้ปัญหาสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงกว่า  2,000 คนทั่วโลก ซึ่งประกอบไปด้วยเยาวชนจากชุมชนพื้นเมือง ศิลปิน นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ และนักประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์

 

ภายในงาน COP26 บริติช เคานซิล ได้จัดแสดงผลงานต่าง ๆ ที่ทำภายใต้โครงการ The Climate Connection อาทิ

 

  • กิจกรรม Fashion Open Studio X COP26 Fashion Studio นิทรรศการเปิดสตูดิโอของเหล่าแฟชั่นดีไซน์เนอร์จาก 9 ประเทศ เพื่อโชว์ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการทำงานด้านแฟชั่น โดยมีแบรนด์ ‘ภูคราม’ จากประเทศไทย ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 9 แบรนด์จากทั่วโลก

 

  • กิจกรรม Climate Connection Higher Education and Cultural Policy Roundtable Series ซีรีส์การอภิปรายโต๊ะกลม ที่ได้รวบรวมผู้กำหนดนโยบายของประเทศต่าง ๆ มาร่วมพูดคุยกันถึงบทบาทของการศึกษาระดับอุดมศึกษา และอุตสาหกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม กับการแก้ปัญหาด้านวิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยมีตัวแทนจากประเทศไทย 2 ท่าน ได้แก่ ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์ จาก TDRI และผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์จาก SEAMEO เข้าร่วมการอภิปราย

โครงการ Climate Connection

  • กิจกรรม Global MOOC for English Teachers คอร์สออนไลน์สำหรับคุณครูสอนภาษาอังกฤษทั่วโลก เพื่อพัฒนาศักยภาพในการนำเอาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ สอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีคุณครูภาษาอังกฤษจากประเทศไทยกว่า 550 คนร่วมลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนาและเรียนคอร์สออนไลน์นี้

 

  • กิจกรรม Green Careers Fair และ Green Careers Guide ซีรีส์กิจกรรม และการสัมมนาออนไลน์ที่เจาะลึกไปยังอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเยาวชน ทั้งที่กำลังต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไปจนถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วและต้องการทำงานในอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

 

“ในไฮไลท์สำคัญของงานคือ บริติช เคานซิล ได้เปิดผลสรุปเสียงของเยาวชนทั่วโลกจากกิจกรรม Global Youth Letter ที่มีเยาวชนทั่วโลกที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก กว่า 8,000 คน จาก 23 ประเทศ ร่วมลงชื่อ ผลสำรวจพบว่า 75% ของเยาวชน เป็นหนึ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในชุมชนของตน และ69% ไม่เคยเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมด้านสภาพอากาศ”

 

ด้านนางเฮลก้า สเตลมาเกอร์ ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า บริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ The Climate Connection ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2564 โดยเห็นได้จากการมีส่วนร่วมของทั้งคุณครูภาษาอังกฤษ ผู้ทำงานในแวดวงการกำหนดนโยบายอุดมศึกษา แฟชั่นดีไซน์เนอร์ และตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทยเองที่ได้เข้าร่วมกับกิจกรรมระดับนานาชาติ

โครงการ Climate Connection

นอกจากนี้ ในขณะปัจจุบันยังคงมีกิจกรรมภายใต้ The Climate Connection เกิดขึ้นภายในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง อาทิ นิทรรศการ UK and the Climate Change ที่จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในงานมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564 ที่กำลังจัดแสดง ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี

 

รวมไปถึงกิจกรรม Social Innovation ในย่านนางเลิ้ง ที่รวบรวมกลุ่มคนจากศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์มาแก้ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน พร้อม ๆ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ถึงแม้โครงการ The Climate Connection และการประชุม COP 26 จบลงเร็วๆ นี้ แต่ผลที่เกิดขึ้นต่างๆ จะยังคงสืบเนื่อง จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต่อไป