ระนองขอ100ล้านยกเครื่องสถานีบขส. กรอง83โครงการเข้าครม.สัญจร“กระบี่”

12 พ.ย. 2564 | 03:56 น.

กลุ่มอันดามันเร่งคัด83โครงการ เตรียมประมวลสรุปเสนอประชุมร่วม"บิ๊กตู่" ในวาระประชุมครม.สัญจรกระบี่ 15-16 พ.ย.นี้ อบจ.ระนองขอ 100 ล้านยกเครื่องสถานีขนส่งบขส. กลุ่มอันดามันโชว์ศํกยภาพขอเป็นเจ้าภาพจัดซีเกมส์-สเปเชียล เอกซ์โป

คณะรัฐมนตรีมีกำหนดจัดการประชุมนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ระหว่าง 15-16 พ.ย, 2564 นี้ ที่จังหวัดกระบี่ ผู้บริหารกลุ่มอันดามัน 6 จังหวัด (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล) ทั้งภาครัฐ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เร่งกลั่นกรอง 83 โครงการข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่ ในการประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรี

นายธนกร บริสุทธิญาณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ระนอง เปิดเผยว่า ในส่วนของจังหวัดระนอง โดย อบจ. ระนอง ได้เตรียมให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาจำนวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือ สถานี บขส.จังหวัดระนอง งบประมาณ 100 ล้านบาท

 

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยว แผนงานประกอบด้วย การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ 60 ล้านบาท ปรับปรุงอาคารเดิม 20 ล้านบาท และปรับปรุงถนนและสาธารณูปโภคเดิม 20 ล้านบาท

โครงการนี้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสถานีขนส่งฯ ระนอง ให้มีความสวยงาม อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ที่มาใช้บริการ  รวมทั้งเพื่อปรับปรุงอาคารสถานี ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2546 จนทรุดโทรมตามเวลา ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน และสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชน

 “เดิม อบจ.ระนอง จะเสนอโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ที่บ้านหาดทรายดำ ต.หงาว อ.เมืองระนอง งบประมาณ 150 ล้านบาทด้วย แต่เนื่องจากต้องนำเรื่องให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาอีกครั้งก่อน จึงถอนโครงการนี้ออกไปก่อน แต่ได้มีการบรรจุในแผนกลุ่มจังหวัดอันดามันไว้แล้ว”

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดอันดามันได้ประชุมกับมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อ 3 พ.ย. 2564 เพื่อเตรียมข้อเสนอการประชุมกับนายกฯ ในวาระจัดประชุมครม.สัญจรวันที่ 15-16 พ.ย.นี้

โดยจังหวัดระนองเสนอ 7 โครงการ ที่สำคัญ อาทิ การจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากประมง และผลักดันแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตเศรษฐกิจที่ยังเป็นป่าชายเลน การพัฒนาและขยายโรงพยาบาลระนอง รองรับยุทธศาสตร์เมืองสุขภาพ ต่อเนื่องจากแหล่งน้ำพุร้อน

ขณะที่ในเบื้องต้นแต่ละจังหวัดเสนอมาแบ่งได้ 8 ด้าน รวม 83 โครงการ ซึ่งจะต้องประชุมพิจารณาคัดเลือกกลั่นกรองก่อนเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป โดยมีข้อเสนอการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ของกลุ่มอันดามัน คือ เสนอตัว (ตรัง กระบี่ ภูเก็ต) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปี 2025 (พ.ศ.2568)

และภูเก็ตขอจัดงานเอกซ์โปวาระพิเศษ(Specialized Expo) ในปี พ.ศ. 2571 (ค.ศ. 2028) เพื่อส่งเสริมการเป็นเมืองจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับโลก ขับเคลื่อนธุรกิจในกรอบเศรษฐกิจ BCG ใน 6 จังหวัดกลุ่มอันดามัน

ส่วนโครงการสำคัญจังหวัดภูเก็ต อาทิ เร่งรัดโครงการรถไฟรางเบาภูเก็ต ระยะทาง 42 กม. มูลค่า 3.45 หมื่นล้านบาท ถนนสี่เลนท่าเรือ-เมืองใหม่ และทางแยกสนามบิน ทางพิเศษกะทู้-ป่าตอง จังหวัดกระบี่ เช่น การพัฒนาศักยภาพการรักษาความปลอดภัยเมืองท่องเที่ยวด้วยไอที-นวัตกรรม พัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท ปรับปรุงท่าเรือปากคลองจิหลาด พัฒนาอุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอลจากปาล์ม

จังหวัดพังงา เช่น เร่งรัดโครงการสนามบินพังงา ทางรถไฟสายใหม่สุราษฎร์-ท่านุ่น พังงาเซิร์ฟทาวน์ จังหวัดสตูล เช่น โครงการสนามบินสตูล 4,133 ล้านบาท เร่งรัดศึกษาโครงการก่อสร้างสะพาน Andaman Gateway อาคารพิพิธภัณฑ์อุทยานธรณี (จีโอ พาร์ค) จังหวัดตรัง เช่น มุ่งสู่เมืองไมซ์ โครงการมหกรรมสินค้าและบริการเด่น (อันดามันเอกซ์โป) เป็นต้น

นอกจากนี้ในวาระจัดครม.สัญจรที่กระบี่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเป็นประธานเปิดท่าเรือปากเมง เปิดประตูสู่อันดามัน ที่ อ.สิเกา จังหวัดตรัง ในวันที่ 16 พ.ย. 2564 และพบผู้ประกอบการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ก่อนเดินทางกลับ ทั้งนี้ เอกชนตรังผลักดันให้ปรับปรุงท่าเรือกันตัง 3 ที่ปล่อยร้าง ให้เป็นท่าเรือท่องเที่ยวอีกแห่ง

 

หน้า 2 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,731 วันที่ 14-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564