“จุรินทร์” จัดหนัก ชง ครม.สัญจร ฉีดงบ 2.1 พันล้าน ให้ 6 จังหวัดอันดามัน

06 พ.ย. 2564 | 12:04 น.

“จุรินทร์” จัดหนัก เตรียมชงของบ 2.1 พันล้าน ในที่ประชุม ครม.สัญจร 16 พ.ย.นี้ เดินหน้า 17 โครงการใน 6 จังหวัดอันดามัน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เตรียมเสนอ 17 โครงการ ใน 6 จังหวัดอันดามัน เพื่อของบประมาณรวม 2,128 ล้านบาท ในที่ประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดกระบี่ วันที่ 16 พ.ย.นี้  หลังได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ติดตามกลั่นกรองวาระที่จะเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร โดยให้จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จำเป็นจังหวัดละ 2-4 โครงการตามความเหมาะสม  ซึ่งข้อสรุปโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดำมัน ประกอบด้วย

 

1.จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย 1)โครงการภูเก็ตเฮลท์แซนด์บ็อกซ์ เป็นโครงการบริหารจัดการสุขภาพของจังหวัดภูเก็ตทั้งระบบ งบประมาณ 280 ล้านบาท 2)โครงการนำสายไฟฟ้าลงดินที่เทศบาลเมือง ช่วงตลาดเก่าของจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 50 ล้านบาท ระยะทาง 970 เมตร รวมงบประมาณทั้งสิ้นของจังหวัดภูเก็ต 330 ล้านบาท

 

2.จังหวัดกระบี่  4 โครงการ 1)โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือท่าเลน งบประมาณ 84 ล้านบาท 2)โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารเรือท่องเที่ยวป่าคลองจิหลาด งบ 35 ล้านบาท 3)โครงการกิจกรรมเทศกาลการท่องเที่ยวและกิจกรรมกีฬาเชิงการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดกระบี่ 31 ล้านบาท และ 4)โครงการพัฒนาแหล่งสปาวารีบำบัด น้ำพุร้อน 165 ล้านบาท รวม 315 ล้านบาท

3.จังหวัดระนอง 2 โครงการ ประกอบด้วย 1)โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน จังหวัดระนอง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 4 จุด งบประมาณ 204 ล้านบาท และ 2)โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง 100 ล้านบาท รวม 304 ล้านบาท

 

4.จังหวัดพังงา 3 โครงการ 1)เร่งรัดการก่อสร้างสนามบินนานาชาติพังงา (ไม่ใช้งบประมาณ) เพราะตั้งงบประมาณศึกษาความเป็นไปได้แล้ว ที่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 2) โครงการเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดพังงา เพื่อก่อสร้างอาคารฉุกเฉิน 6 ชั้น 2 หลัง ที่โรงพยาบาลอำเภอเมือง และโรงพยาบาลทั่วไปตะกั่วป่า รวมหลังละ 247 ล้านบาท รวม 495 ล้านบาท 3)โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการเขาหลัก 164 ล้านบาท รวม 695 ล้านบาท

 

5.จังหวัดตรัง มี 3 โครงการ 1)โครงการพัฒนาเรียนรู้และอนุรักษ์ฟื้นฟูพยูน ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายาก 247 ล้านบาท 2)โครงการพัฒนาสนามกีฬาเทศบาลนครตรังสู่มาตรฐานสากล 43 ล้านบาท 3)โครงการปรับปรุงสนามกีฬาทุ่งแจ้ง 25 ล้านบาท รวม 316 ล้านบาท

6.จังหวัดสตูล  3 โครงการ 1)ศึกษาออกแบบความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างสะพานอันดามัน-เปอร์ลิส ของมาเลเซีย งบประมาณ 60 ล้านบาท 2)โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเกาะหลีเป๊ะ 63 ล้านบาท เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนานาชาติ 3)โครงการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูล 80 ล้านบาท รวม 203 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดอันดามัน จะนำทั้งหมดนี้ เสนอต่อที่ประชุมที่รัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธานเพื่อกลั่นกรองโครงการต่อไป และจะนำโครงการทั้ง 17 โครงการนี้กราบเรียนท่านนายกฯ และแจ้งให้สภาพัฒน์ทราบ เพื่อรับไปดำเนินการต่อไปในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการดำเนินการต่อไป