ปูพรม"โคกหนองนา"ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
11 พ.ย. 2564 เวลา 10:06 น. 137

โรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร จับมือศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน อุบลฯ จัดอบรมพัฒนากสิกรรมสู่เศรษฐกิจพอเพียง"โคก หนอง นา โมเดล" ในศูนย์ศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ. เน้นชุมชนโดยรอบในอำเภอสิรินธร 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายอาทิตย์  พรคุณา วิศวกรระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (วศ.10 ทกท.กธอ-ฟ.) พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี (ศพช.อุบลราชธานี)

นำคณะผู้เข้ารับการอบรมระยะสั้น "การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล วิถีใหม่ รุ่นที่ 1"  ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมการอบรมจากหมู่บ้าน/ชุมชน รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 

การอบรมกสิกรรมธรรมชาติแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรุปแบบโคกหนองนาที่เขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี

ปูพรม"โคกหนองนา"ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี

โดยเน้นชาวบ้านภายในอำเภอสิรินธร ที่มีความสนใจในการทำ โคก หนอง นา โมเดล ในรูปแบบหลักกสิกรรมธรรมชาติ การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งหมด 50 คน ตั้งแต่ วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2564 เข้าศึกษาเรียนรู้ครูพาทำ ในฐานการเรียนรู้ จำนวน 6 ฐาน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 

ช่วงเช้า ฐานคนมีน้ำยา , ฐานคนเอาถ่าน  และในช่วงบ่าย ฐานเสียดายแดด , ฐานคนมีไฟ , ฐานสัตว์น้ำครัวเรือน , ฐานรักษ์ป่า เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประกอบกิจกรรม และปรับใช้ในการทำโคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ตนเอง ต่อไป 

ปูพรม"โคกหนองนา"ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี

ปูพรม"โคกหนองนา"ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี

โดยครั้งนี้ นายธงชัย  ครุฑแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนศูนย์ศึกษาและพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.เขื่อนสิรินธร

และเยี่ยมชมการอบรมระยะสั้น การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล วิถีใหม่ รุ่นที่ 1 อีกด้วย  ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ปูพรม"โคกหนองนา"ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี

แท็กที่เกี่ยวข้อง