ประชุมเอเปกครั้งที่32เริ่มแล้ว ไทยประกาศพร้อมลุย BCG Model

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
08 พ.ย. 2564 เวลา 17:09 น. 234

เปิดประชุมเอเปก ครั้งที่32    ไทย ประกาศบนเวที พร้อมลุยลุย BCG Model-FTA  เสนอ 4 ประเด็น เน้นกฏกติกา อี-คอมเมิร์ซ ต้องโปร่งใส ยุติธรรมและมีบทคุ้มครองผู้บริโภค  เร่งฟื้นเศรษฐกิจฝ่าCovid-19

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปค APEC Minister Meeting 2021 (AMM) ครังที่ 32 โดยกล่าวว่า ไทยใช้การค้าเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจใน 4 ประเด็นสำคัญ ดังนี้  1. เนื่องจากรูปแบบการค้าในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก ดังนั้นรูปแบบการค้าดิจิทัลจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติโควิด-19  ไทยสนับสนุนวิสัยทัศน์ปุตราจายาปี 2040 ที่เน้นการเตรียมประชาชนและธุรกิจเข้าสู่ยุค Digital Economy

ประชุมเอเปกครั้งที่32เริ่มแล้ว  ไทยประกาศพร้อมลุย BCG Model

 

 

และจะร่วมกับสมาชิก APEC ขับเคลื่อนแผนการทำงานด้านอินเทอร์เน็ตและ Digital Economy ที่ผ่านมา โดยไทยได้ใช้ E-Commerce สร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะกับ SME ซึ่งส่งผลให้มูลค่าการค้าปลีก-ค้าส่งของไทยผ่านแพลตฟอร์ม E-Commerce ในปี 2020 สูงถึง 43,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 8.7%  เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และผู้ประกอบการ SMEs สามารถเพิ่มมูลค่าการค้าได้ถึง 47,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 13% ซึ่งที่ผ่านมาไทยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าแบบ E-Commerce โดยมีกิจกรรมสำคัญ เช่น   การจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าแบบไฮบริด ทั้งออนไลน์ และออนไซด์ผสมกัน ซึ่งสามารถสร้างมูลค่ากว่า 4,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  ,กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ,การจัดฝึกอบรมเกษตรกร   SMEs และ   MSMEs และการเดินหน้าสร้างนักธุรกิจยุคใหม่ภายใต้โครงการ From GEN Z to be CEO เพื่อเตรียมพร้อมเติบโตไปเป็นแม่ทัพทางเศรษฐกิจให้ไทยต่อไป

ประชุมเอเปกครั้งที่32เริ่มแล้ว  ไทยประกาศพร้อมลุย BCG Model

ประชุมเอเปกครั้งที่32เริ่มแล้ว  ไทยประกาศพร้อมลุย BCG Model

 2.ไทยสนับสนุนการใช้ BCG Model ขับเคลื่อน MSMEs ของประเทศ โดยในปี 2022 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ APEC จะจัดให้มีการสัมมนาใหญ่ (Symposium) ในเรื่องนี้ เนื่องจากตระหนักดีว่าการค้ายุคใหม่ต้องคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

 3. ไทยพร้อมสนับสนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ทั้งการจัดทำ FTA-AP และ RCEP ซึ่งไทยได้ให้สัตยาบัน RCEP แล้ว เมื่อ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา เนื่องจากเชื่อมั่นว่า FTA จะช่วยลดเลิกอุปสรรคทางการค้า ทำให้เศรษฐกิจของภูมิภาคเชื่อมโยงและเติบโตได้ดีในระยะยาวและ4.ไทยต้องการเห็นความสำเร็จของการประชุม MC12 ในเดือนธันวาคมนี้ โดย APEC ควรมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้การประชุมมีผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะในเรื่องการให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึง การจัดทำกฎเกณฑ์การอุดหนุนประมง การลดการอุดหนุนเกษตรที่บิดเบือน และการจัดทำกฎเกณฑ์ด้าน E-Commerce ซึ่งมีหัวใจสำคัญ คือ การสร้างความโปร่งใส กติกาที่เป็นธรรมสำหรับทุกกลุ่มประเทศไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ และต้องให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง