ลงทะเบียน SHA - SHA Plus ต้องทำอย่างไร กิจการไหนขอได้บ้าง

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
04 พ.ย. 2564 เวลา 4:48 น. 13.7k

เช็คขั้นตอนการลงทะเบียนมาตรฐาน SHA - SHA Plus ต้องทำอย่างไร ความเเตกต่าง SHA - SHA Plus คืออะไร กิจการไหนขอได้บ้าง สถานประกอบการที่ได้รับเครื่องหมายมีกี่เเห่ง

เกาะติด “เปิดประเทศ” โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ต้องขอเครื่องหมาย SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

เป็นความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ

 

โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการประเทศไทย

SHA Plus คืออะไร และแตกต่างกับ SHA ยังไง?

สัญลักษณ์ "SHA Plus" หรือ "SHA+"  จะยกระดับความเข้มข้นจาก “SHA” ขึ้นมาอีก ผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA แล้ว และบุคลลากรได้รับวัคซีนโควิดครบโดสอย่างน้อย 70% ของพนักงานทั้งหมดในองค์กร (พนักงานฉีด 70%, แผนกต้อนรับฉีด 100%) จะได้รับสัญลักษณ์ "SHA Plus" หรือ "SHA+"

คุณสมบัติของกิจการที่จะได้รับ SHA Plus ต้องจะเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA ก่อน

จากนั้นเตรียมข้อมูลและหลักฐานการฉีดวัคซีนจำนวนตั้งแต่ 70% ขึ้นไปของพนักงานในสถานประกอบการของท่าน สำหรับการลงทะเบียนรับ SHA Plus ผ่านเว็บไซต์ www.thailandsha.com

กิจการใดบ้างที่สามารถขอเครื่องหมาย SHA ได้

 1. ร้านอาหาร
 2. โรงแรมหรือที่พัก
 3. สถานที่ท่องเที่ยว
 4. ยานพาหนะ
 5. บริษัทนำเที่ยว
 6. กิจการเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม
 7. ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า
 8. กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
 9. การจัดกิจกรรม/จัดประชุม/โรงละคร/โรงมหรสพ
 10. ร้านของที่ระลึก และร้านค้าต่าง ๆ

ลงทะเบียน "SHA"

 1. 1.สถานประกอบการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/thailandsha
 2. คลิกเข้าสู่ระบบ
 3. คลิกสมัครสมาชิก
 4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 5. ยืนยันที่อยู่อีเมล์
 6. ยืนยันที่อยู่อีเมล์
 7. ลงทะเบียนผู้ประกอบการ
 8. คลิกเลือกประเภทกิจการ
 9. กรอกข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการ
 10. กรอกข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ติดต่อ
 11. กรอกข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลอื่น ๆ
 12. กรอกข้อมูลส่วนที่ 2 มาตรฐานเบื้องต้น
 13. กรอกข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อกำหนดมาตรฐาน SHA

ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียน คลิกที่นี่

ลงทะเบียน "SHA+" หรือ "SHA Plus+"

 1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ www.thailandsha.com และเข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมลและรหัสเดียวกับที่ใช้สมัครรับมาตรฐาน SHA
 2. เลือก ตรวจสอบสถานะ จากแถบเมนูด้านบน
 3. กด "SHA Plus+" ในช่องสถานะ เพื่อลงทะเบียนรับ "SHA Plus+" การพิจารญาขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ SHA Plus ของจังหวัดนั้น ๆ
 4. เมื่อเข้าสู่ระบบ SHA Plus แล้ว หน้าแรกจะมีรายละเอียดสถานประกอบการที่จะต้องอัพโหลดข้อมูล ประกอบไปด้วย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ แบบแสดงรายการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10 ส่วนที่ 1) ใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 33
 5. การเพิ่มข้อมูลพนักงาน สามารถเพิ่มได้ 2 รูปแบบ คือ 1.นำเข้าข้อมูลพนักงานจากแบบฟอร์มที่กำหนด และ 2.นำเข้าข้อมูลพนักงานผ่านหน้าเว็บไซต์
 6. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพนักงานที่นำเข้า
 7. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพนักงานและแก้ไขให้ถูกต้องได้จากขั้นตอนนี้
 8. กดดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือแต่งตัง SHA Plus Manager เพื่อกรอกข้อมูล SHA Plus Manager พร้อมลงนามผู้มีอำนาจในหนังสือแต่งตั้ง
 9. เพิ่มข้อมูลการเปิดทำการหากขณะนี้สถานประกอบการเปิดทำการปกติแล้ว ให้เลือก "กำลังเปิดทำการ" หากขณะนี้สถานประกอบการยังไม่เปิดทำการ ให้เลือก "จะเปิดทำการวันที่" และระบุวันเปิดทำกา
 10. ระบบจะสรุปข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบและคำนวณการได้รับวัคซีนของพนักงานซึ่งจะต้องมีข้อมูลครบถ้วน จากนั้นกดส่งตรวจสอบเพื่อขอ SHA Plus การได้รับวัคซีน ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะสามารถส่งข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาได้ หากพนักงานที่ได้รับวัคซีนมีจำนวนน้อยกว่า ร้อยละ 70 จะไม่สามารถส่งข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาได้
 11. กด ส่งตรวจ เพื่อยืนยันการส่งตรวจข้อมูล
 12. สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ ส่งตรวจข้อมูล และสถานะปัจจุบันด้านล่าง
 13. สถานะตรวจสอบของคณะกรรมการเมื่อผ่านการพิจารณา ระบบจะแจ้งว่า "ผ่านการตรวจสอบ"
 14. เมื่อคณะกรรมการต้องการให้แก้ไขข้อมูลระบบจะแจ้งว่า แก้ไขใหม่ พร้อมระบุเหตุผลในการแก้ไข สามารถแก้ไขข้อมูล โดยกด "แก้ไขข้อมูลอีกครั้ง" เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลในส่วนที่คณะกรรมการแจ้ง
 15. กด ส่งตรวจสอบเพื่อขอ SHA Plus อีกครั้ง

ดาวน์โหลดคู่มือสมัคร SHA Plus คลิกที่นี่

 

สถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA และ SHA+ 

 1. ภัตคาร/ร้านอาหาร 6,049  ร้าน
 2. โรงแรม/ที่พัก/โฮมสเตย์ 5,336 แห่ง
 3. นันทนาการ/สถานที่ท่องเที่ยว 753 แห่ง 
 4. ยานพหานะ 3,580 รายการ
 5. บริษัทนำเที่ยว 1,537 บริษัท
 6. สุขภาพและความงาม 718 แห่ง
 7. ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า 317 แห่ง
 8. กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 157 รายการ
 9. การจัดกิจกรรมประชุม/โรงละคร 172 แห่ง
 10. ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ 718 ร้าน

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง