svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

พาณิชย์เจาะ "ตลาดข้าวจีน" !! มียอดสั่งซื้อข้าว งวดที่ 6 สูง 100,000 ตัน

26 กันยายน 2561
พาณิชย์เจาะตลาดข้าวจีน มียอดสั่งซื้อข้าว งวดที่ 6 สูง 100,000 ตัน หลังจากที่รัฐบาลจีนได้ชะลอการนำเข้าข้าวในช่วงกลางปีที่ผ่านมา เหตุจีนมีผลผลิตข้าวปริมาณมาก ส่งผลให้ความต้องการนำเข้าข้าวในตลาดจีนมีน้อย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการส่งมอบข้าวปริมาณ 1 ล้านตัน ให้ COFCO รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้สัญญาซื้อขายข้าว G to G ฉบับปี 2558 ว่า ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2561 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ สามารถตกลงราคาสำหรับการขายข้าวในงวดที่ 6 ปริมาณ 100,000 ตัน กับ COFCO ได้แล้ว หลังจากที่รัฐบาลจีนได้ชะลอการนำเข้าข้าวในช่วงกลางปีที่ผ่านมา เนื่องจากจีนมีผลผลิตข้าวปริมาณมาก ส่งผลให้ความต้องการนำเข้าข้าวในตลาดจีนมีน้อย การส่งมอบข้าวในงวดที่ 6 เป็นชนิดข้าวขาว 5% ฤดูกาลผลิตใหม่ มีกำหนดส่งมอบปลายเดือน ก.ย.–ต.ค. นี้ ซึ่งถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่ง

สำหรับเกษตรกรชาวนาและตลาดข้าวไทย ที่มีคำสั่งซื้อปริมาณมากมารองรับผลผลิตตั้งแต่ช่วงต้นฤดูนาปี ที่ข้าวไทยเริ่มทยอยออกสู่ตลาด เนื่องจากผู้ส่งออกจะต้องไปรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรชาวนา เพื่อส่งมอบภายใต้สัญญาดังกล่าว ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรได้รับมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นสัญญาณเชิงบวกที่แสดงให้เห็นว่า ตลาดจีนมีความต้องการนำเข้าข้าวไทย และอาจมีคำสั่งซื้อข้าวเพิ่มเติมอีกภายในปี 2561 โดยในช่วงที่ผ่านมา กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งมอบข้าวให้ COFCO ภายใต้สัญญาดังกล่าวแล้ว 5 งวด ปริมาณรวม 500,000 ตัน และจะเร่งเจรจาให้รัฐบาลจีนตกลงราคาและนำเข้าข้าวที่เหลืออีก 400,000 ตัน เพื่อให้ครบปริมาณ 1 ล้านตัน ตามสัญญาโดยเร็วต่อไป


655

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังคงเร่งขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุก เดินหน้าผลักดันการส่งออกข้าวไทยในช่วงต้นฤดู โดยระหว่างวันที่ 12-20 ก.ย. 2561 กระทรวงพาณิชย์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวคุณภาพดีของไทยในออสเตรเลีย อาทิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าว กข 43 ซึ่งเป็นข้าวที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อและใส่ใจในเรื่องการดูแลสุขภาพที่ต้องการบริโภคข้าวที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาด นอกจากนี้ กรมการค้าต่างประเทศได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า China – ASEAN Expo ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12–15 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการบริโภคข้าวไทยเพิ่มมากขึ้น ควบคู่กับการหาช่องทางการตลาดเพิ่มเติม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าจะช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคา เป็นผลดีต่อเกษตรกรชาวนา และส่งผลให้การส่งออกข้าวไทยในปี 2561 บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ปริมาณ 11 ล้านตัน โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 21 ก.ย. 2561 ไทยส่งออกข้าวแล้วปริมาณ 8.22 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 134,840 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 2.93% และมูลค่าเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 13.57%

595959859