นับถอยหลัง 1 พ.ย. เรือโดยสารท่องเที่ยวระนอง"พร้อม" เปิด"เกาะพยาม คอนเน็กท์"

27 ตุลาคม 2564

ผู้ประกอบการเรือโดยสารระนอง-เกาะพยาม พร้อมรับส่งนักท่องเที่ยว ตามแผนการเปิดประเทศ นำร่องท่องเที่ยวในพื้นที่สีฟ้า 1 พฤศจิกายน 2564

น.ส.ขวัญตา  เฟื่องรอด เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วเรือโดยสารระนอง-เกาะพยาม กล่าวว่า      ตามที่รัฐบาลได้มีแผนเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ ที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว  45 ประเทศ 1 เขตปกครอง 

ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว เดินทางเข้าประเทศไทยโดยทางอากาศ และมีหลักฐานปลอดเชื้อโควิด โดยมีการตรวจก่อนออกเดินทาง และตรวจเมื่อมาถึงประเทศไทย ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ในพื้นที่เป้าหมายสีฟ้า 17 จังหวัด 

ผู้ประกอบการเรือโดยสารท่องเที่ยวระนอง-เกาะพยาม ตรวจตราความพร้อม เพื่อรับแผนเปิดประเทศ1พ.ย.นี้

นับถอยหลัง 1 พ.ย. เรือโดยสารท่องเที่ยวระนอง"พร้อม" เปิด"เกาะพยาม คอนเน็กท์"

สำหรับจังหวัดระนอง ได้กำหนดให้ตำบลเกาะพยาม ซึ่งประกอบด้วย หมู่ 1 เกาะพยาม และหมู่ 2 เกาะช้าง อ.เมืองระนอง เป็นพื้นที่นำร่อง(เกาะพยาม คอนเน็กท์) ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนบนเกาะครบ 100 % แล้ว  

ในส่วนของผู้ประกอบการเรือโดยสารระนอง-เกาะพยาม ซึ่งมีทั้งเรือสปีดโบ๊ทและเรือโดยสารธรรมดา ได้มีการเตรียมความพร้อมของเรือ ในการรับส่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะพยามและเกาะช้าง 

นับถอยหลัง 1 พ.ย. เรือโดยสารท่องเที่ยวระนอง"พร้อม" เปิด"เกาะพยาม คอนเน็กท์"

นับถอยหลัง 1 พ.ย. เรือโดยสารท่องเที่ยวระนอง"พร้อม" เปิด"เกาะพยาม คอนเน็กท์"

ขณะนี้ได้มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียด ในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย  ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติตามปกติจะเดินทางแบบวอล์คอินเข้ามา ไม่ได้โทร.นัดหมายล่วงหน้า

น.ส.ขวัญตา  เฟื่องรอด เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วเรือโดยสารระนอง-เกาะพยาม กล่าวว่า ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวและพักผ่อนที่เกาะพยาม-เกาะช้าง มีเรือโดยสาร ซึ่งเป็นเรือปีดโบ๊ท ให้บริการไป-กลับ 12 เที่ยว

เก็บค่าโดยสารเที่ยวละ 350 บาทต่อคน เท่ากันทั้งคนไทยและต่างชาติ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35-40 นาที ส่วนเรือโดยสารธรรมดา ค่าโดยสาร 200 บาท ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง ให้บริการไป-กลับวันละ 2 เที่ยว

นับถอยหลัง 1 พ.ย. เรือโดยสารท่องเที่ยวระนอง"พร้อม" เปิด"เกาะพยาม คอนเน็กท์"  

มั่นใจว่าหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เดินทางไปท่องเที่ยวเกาะพยาม และเกาะช้าง เพิ่มมากขึ้นแน่นอน ซึ่งในส่วนของจำนวนเรือโดยสารไม่มีปัญหา มีเพียงพอในการให้บริการ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละ 24 เที่ยว (ไป 12 เที่ยว กลับ 12 เที่ยว) อีกทั้งมีความมั่นในมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย