เงินเยียวยาเกษตรกรรอบล่าสุด ธ.ก.ส. เช็คไทม์ไลน์เบื้องต้นตรวจสอบที่นี่

26 ต.ค. 2564 | 11:00 น.

เงินเยียวยาเกษตรกรรอบล่าสุด ธ.ก.ส. โอนเงินวันไหน เช็คไทม์ไลน์เบื้องต้นที่นี่ หลัง ครม. อนุมัติให้ผู้ปลูกข้าว มันสำปะหลัง และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 วงเงินรวม 2.7 หมื่นล้านบาท ตรวจสอบที่นี่ด่วน

จากกรณีที่เมื่อวานนี้  (25 ต.ค.64) คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรและมาตรการคู่ขนานรักษาเสถียรภาพราคา พืช 3 ชนิด ข้าว มันสำปะหลัง และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 วงเงินรวม  2.7 หมื่นล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอดูแลเกษตรกรครอบคลุมกว่า 5.66 ล้านครัวเรือน สำหรับการประกันรายได้เกษตรกรทั้ง 3 โครงการ ใช้งบประมาณรวม 2.2 หมื่นล้านบาท

 

ล่าสุด นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า   สำหรับการประกันรายได้เกษตรกร ทั้ง 3 โครงการรายละเอียดดังนี้

1.โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/2565 รอบที่ 1 วงเงิน 13,604 ล้านบาท ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65  (รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม  2564  ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับการชดเชยส่วนต่างนั้น หลักเกณฑ์เหมือนกับปี 2563/64 โดยชดเชยเป็นจำนวนตันใน 5 ชนิดข้าว ณ ราคาความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ (ข้าวเจ้า ครัวเรือนละ 50 ไร่) แปลงละ 1 ครั้ง ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน  ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

 ส่วนมาตรการคู่ขนานประกอบด้วย 3 โครงการ คือ

1.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 วงเงินรวม 26,255 ล้านบาท (สินเชื่อ 20,401 ล้านบาท และวงเงินจ่ายขาด 5,853 ล้านบาท)

 

2.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2564/65 วงเงินรวม 15,562 ล้านบาท (วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท วงเงินจ่ายขาด 562 ล้านบาท)

 

 3.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2564/65 วงเงินจ่ายขาด 540 ล้านบาท

ความคืบหน้าล่าสุดจากการตรวจสอบของ “ฐานเศรษฐกิจ”  ขั้นตอนหลังจากนี้ เมื่อ ครม. อนุมัติอย่างเป็นทางการแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้หน่วยงานกำกับดูแล คือ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดให้เกษตรกรทั้ง 3 กลุ่ม คือ ข้าว , ข้าวโพด และ มันสำปะหลัง ลงทะเบียนที่ https://chongkho.inbaac.com/

 

 

เงินเยียวยาเกษตรกรรอบล่าสุด ธ.ก.ส. เช็คไทม์ไลน์เบื้องต้นตรวจสอบที่นี่

หลังจากนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งข้อมูลพร้อมทั้งรายชื่อให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เพื่อประชุมวางแผนจ่ายเงินให้เกษตรกรตามชนิดพืช ตาม วัน และ เวลา ที่เกษตรกรแจ้งวันเก็บเกี่ยว หรือ ระบุวัน ที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะโครงการประกันรายได้เกษตรกรปลูกข้าวรายได้ปีการผลิต 2564/2565 มีคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ฯ ทำหน้าที่ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงทุกสัปดาห์ 7 วัน และ ประกาศเกณฑ์กลางทุกวันจันทร์ ตั้งแต่งวดที่ 1- งวดที่ 33 ระหว่างวันที่  15 ต.ค. 64 ถึงวันที่ 27 พ.ค.65

 

ไทม์ไลน์โอนเงินเบื้องต้น

สำหรับเกษตรกร ที่ได้รับเงินงวดแรกที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค.64  ต้องรอคำสั่งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ฯ ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ฯ  หลังจากนี้เป็นระยะเวลา 3 วัน ถัดนั้นทาง ธ.ก.ส.โอนเงินให้เกษตรกร และนี่คือไทม์ไลน์โอนเงินเบื้องต้นโครงการประกันรายได้ 2564/2565  ดังนั้น เกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค. 64 รับเงินประกันรายได้งวดแรกจาก ธ.ก.ส. วันไหนต้องรอคณะกรรมการเกณฑ์กลางประกาศออกมาก่อนคาดว่าน่าจะสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้.

 

ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์