"แท็กซี่ - วินมอเตอร์ไซค์"อย่าลืมยืนยันตนรับเงินเยียวยา สูงสุด 1 หมื่นบาท

26 ต.ค. 2564 เวลา 5:03 น. 3.1k

เพจไทยคู่ฟ้า ย้ำลงทะเบียนเยียวยา"แท็กซี่ - วินมอเตอร์ไซค์" อย่าลืมยืนยันตัวตน ตั้งแต่วันนี้ - 5 พ.ย. เช็กไทม์ไลน์รับเงินเยียวยา 5,000 - 10,000 บาท

จากที่กรมการขนส่งทางบก เปิดให้แท็กซี่ - วินมอเตอร์ไซค์ อายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.33/39/40 ประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th เพื่อขอรับเงินเยียวยาสูงสุด 1 หมื่นบาท

ผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมเดินทางมายืนยันตัวตนด้วยตัวเอง ที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ - 5 พ.ย. 64 โดยเตรียมเอกสาร ได้แก่ ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ (ณ จุดลงทะเบียน) บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ กรณีรถเช่า ต้องมีข้อมูลทะเบียนรถที่เช่าขับและผู้ให้เช่ารถ และรอรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชน  รอบที่ 1 วันที่ 8 - 12 พ.ย. 64 สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส ส่วนรอบที่ 2 วันที่ 22 - 26 พ.ย. 64 สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ 

เงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยา

ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพขับรถใน 13 จังหวัด จะได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทต่อคน  (กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา)

ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพขับรถใน 16 จังหวัด จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อคน ( กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง )

"แท็กซี่ - วินมอเตอร์ไซค์"อย่าลืมยืนยันตนรับเงินเยียวยา สูงสุด 1 หมื่นบาท

ไทม์ไลน์รับเงินเยียวยา 

  • 18 ต.ค. - 5 พ.ย. 64 - ลงทะเบียนจองรับคิวบริการ ผ่าน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th
  • 25 ต.ค. - 5 พ.ย. 64   จองสิทธิ์ในระบบแล้ว เดินทางมายืนยันตัวตน ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

 เอกสารที่ต้องใช้

  1. คำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ (ณ จุดลงทะเบียน) 
  2. บัตรประจำตัวประชาชน 
  3. ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ 
  4. บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ 
  *กรณีรถเช่า ต้องมีข้อมูลทะเบียนรถที่เช่าขับและผู้ให้เช่ารถ

  • 8 -12 พ.ย. 64 - รับเงินเยียวยา รอบที่ 1 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ สำหรับ รถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล
  • 22 -26 พ.ย. 64 - รับเงินเยียวยา รอบที่ 2 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ 

ที่มา :  กรมการขนส่งทางบก, เพจไทยคู่ฟ้า

แท็กที่เกี่ยวข้อง