svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี หาดใหญ่ เปิดลงทะเบียนออนไลน์วันนี้

25 ตุลาคม 2564

เทศบาลหาดใหญ่ เปิดจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีชื่ออยู่เขตเทศบาลหาดใหญ่ เช็คเงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้ได้เลย

ในวันนี้ 26 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลหาดใหญ่ เปิดให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับกลุ่มเป้าหมายพร้อมกัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น.ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 นี้เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ผู้ที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ (ต.หาดใหญ่)

ช่องทางลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์

  • ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ / QR CODE ตามภาพที่ปรากฎ หรือ ลิงค์ลงทะเบียน https://vaccine.hatyaicity.go.th/VaccineExtra01/ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 น.

เอกสารแนบ

  • สำเนาบัตรประชาชน

2.ผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

คุณสมบัติ-เงื่อนไข 

  • ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า โดยสามารถ Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดได้ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.

  • ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

เอกสารแนบ 

  • สำเนาทะเบียนบ้านเช่า โดยให้เจ้าของบ้านรับรองว่าอาศัยอยู่จริง
  • สำเนาบัตรประชาชน

• ผู้ที่ทำงานในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

เอกสารแนบ 

  • หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือจดทะเบียนบริษัท
  • หนังสือรับรองการทำงาน
  • สำเนาบัตรประชาชน

ทั้งนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนกดส่งข้อมูลเพื่อประโยชน์ของท่านเอง

 

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี หาดใหญ่ เปิดลงทะเบียนออนไลน์วันนี้