ดีเดย์ 25 ต.ค. ลงทะเบียนเยียวยา แท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ รับเงินสูงสุด 1 หมื่น

24 ต.ค. 2564 เวลา 11:49 น. 4.7k

คืบหน้าเยียวยา"ผู้ขับรถแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์" อายุเกิน 65 ปี ใน 29 จังหวัดแดงเข้ม รับเงินช่วยเหลือสูงสุด 1 หมื่นบาท ล่าสุดกรมการขนส่ง เปิดให้จองคิวยืนยันตัวตนด้วยตัวเองที่ขนส่ง เริ่ม 25 ต.ค. - 5 พ.ย. 64 ก่อนรับงินเยียวยารอบแรก 8 พ.ย.นี้

เกาะติดมาตรการเยียวยา "ผู้ขับรถแท็กซี่ และวินมอเตอร์ไซค์" พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด  หลังจากรัฐบาลได้เปิดให้ผู้ขับรถแท็กซี่ ที่มีอายุเกิน 65 ปี  ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อจองคิวขอรับเงินเยียวยา ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ล่าสุดมีผู้ขับรถแท็กซี่ และวินรถจักรยานยนต์ จองคิวผ่านระบบแล้วประมาณ 7,000 คน

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการดังกล่าวว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ซึ่งไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 และประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด โดยผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพขับรถใน 13 จังหวัด จะได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทต่อคน ส่วนผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพขับรถใน 16 จังหวัด จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อคน

"ขณะนี้กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดให้ผู้ขับรถแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์ที่เข้าเงื่อนไข มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก แบ่งเป็นผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) ประมาณ 12,000 คน และผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินมอเตอร์ไซค์) ประมาณ 3,000 คน สามารถลงทะเบียนจองสิทธิรับบริการได้แล้วถึงวันที่ 5 พ.ย.2564 ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th"

ทั้งนี้หลังจากที่เปิดให้จองสิทธิ์ในระบบแล้ว ผู้ขับรถแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์ต้องเดินทางมาลงทะเบียนยืนยันตัวตนด้วยตัวเอง ที่กรมการขนส่งทางบก หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบกและจะเริ่มจ่ายเงินรอบแรก วันที่ 8-12 พฤศจิกายน สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล และรอบที่ 2 วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับเพื่อรับเงินเยียวยา 

โดยไทม์ไลน์การลงทะเบียนและการจ่ายเงินเยียวยา มีดังนี้

เริ่มลงทะเบียน

  • วันที่ 25 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 64

หลักฐานการลงทะเบียน

1.ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ รับ ณ จุดลงทะเบียน

2.บัตรประจำตัวประชาชน

3.ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

4.บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธษรณะ

**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

จ่ายเงินรอบแรก

ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะเเละรถเเท็กซี่ส่วนบุคคล

จ่ายเงินรอบที่ 2 

  • ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับเเท็กซี่สาธารณะที่เช่าขับ

การจ่ายเงิน 

จ่ายเงินผ่านพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น 
 

กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์

1.กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ก่อนวันที่ 11 ส.ค.64

2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 29 จังหวัด รวม 16,694 คน แบ่งเป็น

3.มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ เเละบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ

4.รถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วน

5.ประกอบการชีพใน 29 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเเละเข้มงวด

6.มีศักยภาพในการขับรถ

7.กรณีรถเช่า ต้องสามารถยืนยันทะเบียนรถ เเละผู้ให้เช่า โดยกรมการขนส่งทางบก จะตรวจสอบก่อนรับสิทธิ

ทั้งนี้มี กลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ 12,918 คน  รถจักรยานยนต์สาธารณะ 3,776 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 เดือน กรอบวงเงิน 166.94 ล้านบาท

การจ่ายเงินเยียวยา

  • การจ่ายเงินเยียวยาผู้ที่อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัดตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 และฉบับที่ 28  ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 10,000 บาทต่อคน (คนละ 5,000 บาท จำนวน 2 เดือน)
  • 16 จังหวัดตามข้อกำหนดฉบับที่ 30 จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาท ต่อคน(คนละ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน)  วิธีการจ่ายเงินจะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน หรือตามวิธีการอื่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

แท็กที่เกี่ยวข้อง