ประกันสังคมมาตรา 40 ผู้ประกันตนติดเชื้อโควิด ได้รับสิทธิอะไรบ้างเช็คเลย

20 ต.ค. 2564 เวลา 21:02 น. 3.2k

ประกันสังคมมาตรา 40 ผู้ประกันตนติดเชื้อโควิด ได้รับสิทธิแล้วสำนักงานประกันสังคมให้สิทธิประโยชน์อย่างไรบ้างเช็คที่นี่

จากกรณีการแพร่เชื้อโควิด 19  สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนอาชีพอิสระ สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยสำนักงานประกันสังคมได้ลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 นาน 6 เดือน  ตั้งแต่ ส.ค. 2564 - ม.ค. 2565 ในอัตราใหม่ 3 ทางเลือก

  • ทางเลือกที่ 1 คุ้มครอง 3 กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย

จากเดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน อัตราใหม่ลดเหลือ  42 บาท/เดือน

  • ทางเลือกที่ 2  คุ้มครอง 4 กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ 

จากเดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน อัตราใหม่ลดเหลือ 60 บาท/เดือน

  • ทางเลือกที่ 3 คุ้มครอง 5 กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ สงเคราะห์บุตร

จากเดิมจ่าย ในอัตรา 300 บาท/เดือน อัตราใหม่ลดเหลือ 180 บาท/เดือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกันสังคมมาตรา 40 ผู้ประกันตนติดเชื้อโควิด ได้รับสิทธิอะไรบ้างเช็คเลย

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยว่า หากผู้ประกันตนมาตรา 40 ติดเชื้อโควิด 19  สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแล

 

สิทธิประโยชน์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีสิทธิได้รับ

1. เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 300 บาท กรณีที่เข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยในในโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม/Hospitel ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป

2. เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท กรณีมีความเห็นแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวหรือพักกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

3. เงินทดแทนการขาดรายได้ครั้งละ 50 บาท (เฉพาะผู้ประกันตนทางเลือกที่ 1 และ 2) กรณีที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยในและไม่ได้มีความเห็นแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวหรือพักกักตัว โดยต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสำนักงาน

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ : ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3 ใน 4 เดือน ก่อนเดือนที่ประสบอันตราย/เจ็บป่วย.

ประกันสังคมมาตรา 40 ผู้ประกันตนติดเชื้อโควิด ได้รับสิทธิอะไรบ้างเช็คเลย

 

ที่มา: ประกันสังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง