ผู้ว่าฯ กทม.ตั้งกรรมการขับเคลื่อนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย.นี้

18 ต.ค. 2564 เวลา 12:43 น. 157

ผู้ว่าฯ กทม. เซ็นตั้ง “คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว” ในพื้นที่ กทม. 1 พ.ย.64 ดึงทุกภาคส่วนร่วม

วันนี้(18 ต.ค.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม  ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้ออกแถลงการณ์เปิดรับนักท่องเที่ยว  โดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2564

 

ดังนั้น  เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ กทม.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  กทม.จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้ง  “คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว”  ในพื้นที่ กทม. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ  ทั้ง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , กระทรวงสาธารณสุข ,กระทรวงการต่างประเทศ, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, บริษัท ท่าอากาศยานไทย

 

พร้อมด้วยหน่วยงานร่วมเป็นคณะที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19  เช่น ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย นายกสมาคมโรงแรมไทย ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย

 

มีรายงานข้อมูลสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA (มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว) ใน กทม.มีจำนวน 3,307 แห่ง และสถานประกอบการ ที่ประสงค์เข้ารับการประเมินมาตรฐาน SHA+  อีก 352 แห่ง ซึ่งจะเร่งประเมินมาตรฐาน SHA+ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

 

ขณะที่ภาพรวมการให้บริการวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 17 ต.ค. 64 ให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1 มากกว่า 100% วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 69.77% คาดว่าในวันนี้ (18 ต.ค.) จะสามารถให้บริการวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ครบ 70% ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

 

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รายงานการจัดทำ Standard Operation Procedure (SOP) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ

 

ระยะที่ 1 ก่อนการเดินทางมาถึงประเทศไทย (Pre Arrival)

 

ระยะที่ 2 เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ หรือดอนเมือง และเข้าพักในกรุงเทพมหานคร (Arrival)

 

และระยะที่ 3 ออกเดินทางออกนอกกรุงเทพมหานคร หรือ เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย (Before Departure) และกำหนดมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 11 ด้าน ตั้งแต่มาตรฐานการปฏิบัติงานในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ดอนเมือง

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางจากสนามบินเข้าที่พักโดยไม่แวะพักระหว่างทาง , มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน   เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางถึงโรงแรม ที่พัก หรือโฮมสเตย์ , มาตรฐานการท่องเที่ยวทางน้ำและการเดินเรือ มาตรฐานสำหรับมัคคุเทศก์และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ มาตรฐานการจัดการของเสียและขยะต่างๆ มาตรฐานสำหรับผู้ให้บริการและผู้รับบริการ มาตรฐานสำหรับการบริการสปาและนวดเพื่อสุขภาพ มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวชุมชน มาตรฐานการเดินทางท่องเที่ยว ภายในกรุงเทพมหานคร และมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA/ SHA+

 

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบการรับวัคซีน ผู้ขับขี่รถสาธารณะในพื้นที่ และผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์อิสระ ให้ได้รับวัคซีนครบตามที่ทางราชการกำหนด และเพื่อให้การติดตามงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (Command Center) ณ ชั้น 21 อาคารธานีนพรัตน์ กทม.2 ดินแดง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อมูลจากพื้นที่จริงเพื่อนำมารายงานคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง