ศบค.เผยทิศทางการระบาดของโควิด กทม.-ปริมณฑลแนวโน้มลด-ชายแดนใต้เพิ่ม

18 ต.ค. 2564 เวลา 8:05 น. 100

ศบค.เผยทิศทางการระบาดของโควิด-19 กทม.และปริมณฑลแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดชายแดนใต้เพิ่มขึ้นเรื่ยๆ เพิ่มขึ้นจาก 16% เมื่อสัปดาห์ก่อน เป็น 23% ในสัปดาห์นี้ เผยหารือเตรียมความพร้อมเปิดประเทศใน 17 จังหวัดนำร่องวันนี้

พญ.สุมนี วัชรสินธิ์

พญ.สุมนี วัชรสินธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผู้ช่วยรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวัน(18 ต.ค.64) ช่วงหนึ่งว่า ศบค.ชุดเล็กมีการรายงานสถานการณ์ประจำวัน กรุงเทพฯปริมณฑลแนวโน้มลดลง สัดส่วนเหลือแค่ 16% (เทียบกับภาพรวมของประเทศ)ลดลงอย่างชัดเจน ส่วนในต่างจังหวัดก็ลดลง แต่ลดลงอย่างช้าๆ ขณะที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มขึ้นเรื่ยๆ  สัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ 16-17% สัปดาห์นี้ขึ้นมาเป็น 23% 

ศบค.เผยทิศทางการระบาดของโควิด กทม.-ปริมณฑลแนวโน้มลด-ชายแดนใต้เพิ่ม

ทางศบค.ชุดเล็กได้มีการหารือและวิเคราะห์สาเหตุการติดเชื้อในชายแดนภาคใต้ ซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับผู้เสียชีวิตวันนี้ที่มีผู้เสียชีวิต 63 ราย มีรายงานเป็นผู้เสียชีวิตจากภาคใต้ 21 ราย จากนครศรีธรรมราช 8 ราย ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดละ 3 ราย สุราษฎร์ธานี นราธิวาส จังหวัดละ 2 ราย ยะลา ชุมพร สตูล จังหวัดละ 1 ราย ทั้งนี้ 94% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด ก็ยังมาจากกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและโรคประจำตัว

ศบค.เผยทิศทางการระบาดของโควิด กทม.-ปริมณฑลแนวโน้มลด-ชายแดนใต้เพิ่ม

สำหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 5 อันดับจาก 10 อันดับมาจากภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส

ศบค.เผยทิศทางการระบาดของโควิด กทม.-ปริมณฑลแนวโน้มลด-ชายแดนใต้เพิ่ม

 

 

เมื่อวิเคราะห์ถึงการติดเชื้อในจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด ในภาคใต้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงกลางเดือนตุลาคม จะพบว่าปัจจัยเสี่ยง นอกจากมาจากสถานบันเทิงในที่แรกๆ ก็ยังมาจากเรือนจำ ผู้ต้องขัง โรงงาน ผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง นอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อมาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย แล้วไปทำให้มีการแพร่กระจายเชื้อในจังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี 

สำหรับคลัสเตอร์อื่นๆที่ยังให้ความสำคัญและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง คือ คสัสเตอร์แคมป์ก่อสร้าง ที่จันทบุรี ระยอง ในสหกรณ์กองทุนสวนยาง ที่ชลบุรี ในล้งผลไม้ ที่จันทบุรี และงานศพ ลำพูน ขอนแก่น เลย สระแก้ว กาญจนบุรี

พญ. สุมนี กล่าวต่อไปว่า สถานการณ์ภาคใต้ที่มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น และมีผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ในภาคใต้จากที่รายงานวันนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการ ให้จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไข สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา

โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการศูนย์ โดยคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ได้มีการลงนามไปวานนี้ (17 ต.ค.64) และวันนี้ มีผลบังคับใช้ โดย ศบค.ชุดเล็ก ยังได้มีการหารือ โดยจะมีการส่งผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมควบคุมโรค ได้ลงไปช่วยสอบสวนโรคในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มเติม

 

พญ.สุมนี กล่าวว่า ในวันนี้ ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ได้มีการหารือการเปิดประเทศจากหลายๆหน่วยงาน ศบค. กระทรวงสาธารณสุข นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ มีการหารือกับภาคธุรกิจและสถานประกอบการ อาจจะไม่มีรูปแบบที่ดีที่สุดหรือสมบูรณ์ที่สุด แต่ต้องดำเนินกิจการไปได้บนพื้นฐานที่ต้องทำให้ประชาชนปลอดภัย และทำให้ระบบสาธารณสุขมีความมั่นคง


 

สำหรับการเปิดเที่ยวบินนั้น ในบางประเทศยังไม่อนุญาตให้คนในประเทศนั้นออกนอกประเทศ แต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับไทยในประเทศนั้นๆ สามารถเดินทางกลับบ้านสะดวกขึ้น แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ซึ่งศบค.ได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อม 3 ด้าน ประกอบด้วย สถานการณ์แพร่ระบาดต้องคงตัว ต้องพิจารณาขีดความสามารถสาธารณสุข ทั้งในเรื่องป้องกัน การควบคุมและการรักษาและเรื่องพื้นที่นำร่อง ใน 17 จังหวัด ต้องมีการฉีดวัคซีนครอบคลุม 70% และการเปิดประเทศต้องค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงต้องอยู่ภายใต้มาตรการหลัก Covid Free Setting

ศบค.เผยทิศทางการระบาดของโควิด กทม.-ปริมณฑลแนวโน้มลด-ชายแดนใต้เพิ่ม
ส่วนแนวทางการรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรแบบไม่กักตัวและไม่กำจัดพื้นที่ ประกอบด้วย 1.ต้องเดินทางมาจากประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และทางอากาศเท่านั้น 2.มีเอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 3.มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันไม่พบเชื้อโควิด-19 4.มีใบจองที่พัก 5.เมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยาน ต้องโหลดแอปพลิเคชั่นที่กำหนด และตรวจหาเชื้อ โดยวิธี RT-PCR ในวันที่ 0-1 และ 6.เมื่อผลการตรวจหาเชื้อ ไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางได้ตามความต้องการ
         

ศบค.เผยทิศทางการระบาดของโควิด กทม.-ปริมณฑลแนวโน้มลด-ชายแดนใต้เพิ่ม

หารือเตรียมความพร้อมเปิดประเทศใน 17 จังหวัดนำร่องวันนี้

พญ.สุมนี กล่าวว่า ในการเปิดประเทศประชาชนต้องปลอดภัย และระบบสาธารณสุขอยู่ได้ ซึ่งต้องมีการวางแผนรัดกุมและต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ซึ่งช่วงบ่ายวันนี้จะมีการหารือการเตรียมความพร้อมเปิดประเทศใน 17 จังหวัดนำร่อง โดยจะประชุมร่วมกันของ ศบค.มหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) สำนักงานกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งหากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงหลังเปิดประเทศ ต้องมีเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น มีการรายงานผลในวันพุธนี้ต่อไป
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง