โพลค้าปลีก เด้งรับเปิดประเทศ 1 พ.ย. หนุนเพิ่มวงเงินช้อปดีมีคืน 2 แสนบาท

18 ต.ค. 2564 เวลา 4:26 น. 136

สมาคมค้าปลีก เผยผลสำรวจ TRA Poll ผู้บริหารหนุนเปิดประเทศ 1 พ.ย. ชงรัฐดึง “ช้อปดีมีคืน” กลับมาใช้ พร้อมเพิ่มวงเงินเป็น 2 แสน กระตุ้นความเชื่อมั่นนักช้อป

จากการสำรวจผู้บริหารกลุ่มค้าปลีก ค้าส่ง และบริการ จำนวน  283 ราย คลอบคลุมทุกภาคของประเทศ ในหัวข้อ “ภาคการค้าปลีกและบริการพร้อมเปิดประเทศ ภายใต้เงื่อนไขมิติเศรษฐกิจและสาธารณสุข” ระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2564 พบว่าผู้บริหาร 62.1% มองว่าด้วยมาตรการสาธารณสุขที่เข้มข้น เห็นควรสนับสนุนให้ภาครัฐ  เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้นับจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

 

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า จากผลสำรวจของ TRA Poll ของผู้บริหารกลุ่มค้าปลีก ค้าส่ง และบริการ จำนวน 283 ราย ชี้ให้เห็นว่านโยบายการเตรียมเปิดประเทศ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ของภาครัฐถือเป็นสัญญาณที่ดี เป็นการเปิดรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติให้เข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว

ญนน์ โภคทรัพย์

แต่ต้องขอเน้นย้ำรัฐบาลในเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างจริงจังและเข้มข้น พร้อมทั้งเร่งการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 70% ของประชากรทั้งประเทศภายในปี 2564 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รวมทั้งต้องจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ และมีจำนวนที่เพียงพอจนถึงปี 2565 และการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงชุดตรวจ ATK ที่สะดวกและราคารับได้

 

ผลสรุปความคิดเห็นของผู้บริหารกลุ่มค้าปลีก ค้าส่ง และบริการ ในหัวข้อ “ภาคการค้าปลีกและบริการพร้อมเปิดประเทศ ภายใต้เงื่อนไขมิติเศรษฐกิจและสาธารณสุข” มีรายละเอียด ดังนี้

 

การเปิดประเทศ รัฐบาลควรเตรียมความพร้อมในเรื่องใดบ้าง

 

ด้านสาธารณสุข

 

80.5%   กระจายวัคซีนให้ได้ตามเกณฑ์

 

74.8%   มีการคัดกรองที่เข้มข้น และมีแผนวัคซีนถึงปี 65

 

64.2%    เข้าถึงชุดตรวจ ATK ในราคาจับต้องได้

 

ด้านเศรษฐกิจ

 

68.6%    เพิ่มกำลังซื้อแก่ผู้บริโภคอย่างตรงเป้าและมีประสิทธิภาพ

 

65.7%   ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อกระจายรายได้

 

62.1%   ลดค่าครองชีพ ลดค่าน้ำค่าไฟ และอินเตอร์เน็ต

 

52.1%  เสริมสภาพคล่องธุรกิจ ด้วยการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

โพลค้าปลีก เด้งรับเปิดประเทศ 1 พ.ย. หนุนเพิ่มวงเงินช้อปดีมีคืน 2 แสนบาท

ความกังวลต่อความพร้อมในการเปิดประเทศ

 

73.2%   ประชาชนยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ตามเกณฑ์เพียงพอ

 

60.9%   อัตราการติดเชื้อของประชาชน ยังอยู่ในเกณฑ์สูง

 

56.8%   มาตรการการควบคุม การระบาดยังไม่เข้มข้น

 

36.1%    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขค่อนข้างสูง

 

ผู้บริหารกลุ่มค้าปลีก ค้าส่ง และบริการ มีความพร้อมในการเตรียมตัวเปิดประเทศในเรื่องใดบ้าง

 

77.3%   พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์

 

57.6%   ธุรกิจพร้อมกลับมาเปิดตามปกติ

 

47.1%    พร้อมปฏิบัติตามมาตรการ COVID FREE SETTING

 

39.2%    มีกระบวนการคัดกรอง ผู้ติดเชื้อที่เข้มข้น

               

“ความสำเร็จของการเปิดประเทศครั้งนี้ นอกเหนือจากการผ่อนคลายมาตรการทางสาธารณสุขแล้ว สมาคมผู้ค้าปลีกไทยยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศ ในกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงโดยการนำโครงการ “ช้อปดีมีคืน” กลับมาอีกครั้งหนึ่ง และเพิ่มวงเงินเป็น 200,000 บาท เพื่อกระตุ้นความเชื่อมั่นให้กลับมาโดยเร็ว

 

สำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME ให้จัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเป็นแต้มต่อให้ SME ไทยสามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อไป คนไทยควรปรับแนวคิดว่าจะต้องใช้ชีวิตร่วมกับโควิดให้ได้ และต่อจากนี้ไปเราต้องร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การฟื้นฟูอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน”

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง