svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ไข่ไก่ดัมพ์ พ่นพิษ ปรับราคาใหม่ 2.50 บาท/ฟอง

18 ตุลาคม 2564

เปิดใจ “สุรินทร์” ประธานชมรมผู้ค้าไข่กรุงเทพมหานคร ทำไม ประกาศราคารับซื้อไข่ไก่คละ 2.50 บาท โอดเจอไข่ไก่ดัมพ์พ่นพิษ ต้องปรับราคาแนะนำใหม่ เป็นราคาเหมาะสม

สืบเนื่องจาก “ชมรมผู้คำไข่กรุงเทพมหานคร” สาร์นถึงสมาชิกชมรม เนื่องด้วยสถานการณ์ "ไข่ไก่"  หลังจากที่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ได้มีการประกาศราคาแนะนำไข่คละ ณ หน้าฟาร์มลงมา 0.20 บาท/ฟองอยู่ที่ 2.80 บาทฟอง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เป็นต้นมา ได้มีความผันผวนในทิศทางขาลงต่อเนื่องอย่างชัดเจน

 

จนมาช่วงใกล้สิ้นสุดเทศกาลกินเจ (6 - 14 ตุลาคม) บางพื้นที่ราคาขี้นำที่ซื้อขายต่ำกว่าราคาประกาศ 0.20 - 0.50 บาท/ฟอง ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวชมรมผู้ค้าไข่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกลุ่มผู้ค้ามาตรฐานจึงได้ปรึกษาหารือกันส่วนใหญ่มีความเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันว่าราคาซื้อขายควรมีความสอดคล้องกับความเป็นไปของกลไกตลาด จึงเรียนแจ้งให้สมาชิกชมรมฯได้รับทราบโดยทั่วกันว่า ราคาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อเข้าอยู่ที่ 2.50 บาท/ฟอง โดยมีผลตั้งแต่ร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 นั้น

 

สุรินทร์ ชินวงศ์พรหม

 

นายสุรินทร์ ชินวงศ์พรหม ประธานชมรมผู้ค้าไข่กรุงเทพนมหานคร เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”  ว่า ชมรมเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ค้ามาตรฐาน มีความผูกพันกับทางฟาร์มหลายสิบปี ปัญหาคือปัจจุบันราคาแนะนำจากสมาคมหลัก หรือองค์กรหลัก (สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่) บางครั้งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง ผู้ค้าที่เป็นกลุ่มมาตรฐานในการซื้อขายทำงานไม่ได้ ก็เกิดจากปัจจัยขาลงของมีตกค้างอยู่ในระบบก็จะเป็นส่วนเกิน ที่อาจจะผลิตมามากกว่าความต้องการก็ดี หรือเกิดจากสถานการณ์ที่ผิดปกติทำให้ของเหลือมากกว่าปกติก็ดี

 

พอเกินจะตกไปอยู่กับมือผู้ค้าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ทางฟาร์มเองก็พึ่งพาอาศัยเช่นเดียวกันในกรณีมาขายให้กับกลุ่มผู้ค้ามาตรฐานไม่หมดก็ต้องไปอาศัยกลุ่มนี้เพื่อจะระบายสินค้าออกจากหน้าฟาร์ม ทำให้การระบายสินค้าก้อนนี้ผิดเพี้ยนไปจากราคาแนะนำแล้ว หรือเรียกว่า “ดัมพ์” จะใช้กับผู้ค้าอีกกลุ่มหนึ่ง ราคาก็จะห่างกันราคาประกาศ 0.20 - 0.80  บาท/ฟอง ขึ้นอยู่แต่ละคนมีความตื้นลึกหนาบางในความเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเสนอขายออกมา

 

พอราคาออกมาแบบนี้จะมาขัดแย้งกับที่กลุ่มล้ง กลุ่มผู้ค้ามาตรฐานซื้อจริง จึงทำให้กลุ่มนี้ทำงานลำบาก เพราะเจอสินค้าประเภทด้อยราคาต่างๆ ออกมาอยู่ในระบบ ทำให้การค้าที่อยู่ในระบบ ตัดราคา  ทำให้ผู้ค้ามาตรฐานทำงานไม่ได้ จึงมีการขอร้องไปยังสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ที่ประกาศราคาแนะนำว่าสมควรที่จะปรับราคาลงมาเพื่อให้สอดคล้อง หรือลดช่องว่างของปัญหาให้กลุ่มนี้สามารถทำงานได้ แต่เสียงสะท้อนไม่มีการตอบรับ

"กลุ่มชุมรมผู้ค้าไข่กรุงเทพมหานคร" เป็นองค์กรเล็กๆ อยู่ในระบบก็ต้องมีการเคลื่อนไหวด้วยตัวเอง ก็ต้องมองจากปัญหาที่ว่าราคาชี้นำที่เป็นไข่ไก่ดัมพ์มีความตื้นลึกหนาบางขนาดไหนแล้วที่เราซื้อยู่มีความแตกต่างกันมากน้อยอย่างไร และไปเทียบเคียงกับราคาของสมาคมที่ประกาศราคาแนะนำ มีความห่างราคากันแค่ไหน

 

ชมรมก็ต้องนำมาพิจารณาว่าพวกเราจะต้องซื้อในราคาที่เหมาะสมอย่างไร ถึงเกิดราคาทีมีการชี้แจงไปยังสมาชิกของชมรม จะเห็นว่ามีราคาที่แตกต่างจากราคาของสมาคมอยู่ 20-50 สตางค์ ทำให้เราต้องควานหาว่าราคาเหมาะสมของเราจะควรอยู่ที่เท่าไร

 

"จึงเป็นที่มาของการตั้งสมมติฐานที่คิดว่าเราทำงานเพื่อทุกๆคนเพื่อให้ผู้ค้าอยู่ได้แล้วไม่ได้เอาราคานี้ไปทำลายฟาร์ม เราไม่ได้เอาราคาชี้นำแบบลึกไปต่อรอง แต่เราหาราคาที่คิดว่าพวกเราอยู่ได้ แต่ไม่ต้องลึกถึงขนาดนั้น จึงมีราคานำเสนอไปว่าสมควรซื้อในราคาที่เหมาะสม ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม 2.50 บาท/ฟอง" นายสุรินทร์ กล่าว ย้ำ

ชมรมประกาศราคารับซื้อ

 

ขณะที่ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ แจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละอยู่ที่ฟองละ 2.60 บาท มีผลวันที่ 19 ตุลาคม 2564 

 

ราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม

ด้านสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่  แจ้งประกาศราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตร ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ราคาแนะนำไข่ไก่คละอยู่ที่ฟองละ 2.60 บาท (น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัม ขึ้นไป) ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงราคา สมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศราคาสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่