ผวา "กินเจ" ทุบราคาไข่ไก่ร่วง สั่งปลดแม่ไก่ ดันส่งออก

09 กันยายน 2564

กรมปศุสัตว์ ผวา “คนกินเจ” ทุบราคาไข่ไก่ร่วง เร่งสั่งปลดแม่ไก่ ดันส่งออก ทันที หวังปกป้องประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอย ปีที่แล้ว ขณะที่โรงงานอาหารสัตว์ ขอโควตานำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดอื่นทดแทนข้าวโพดอาหารสัตว์ ในประเทศราคาสูง

สำหรับปี 2564 เทศกาลกินเจ  ปีนี้ตรงกับ ตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม - 14 ตุลาคม 2564 รวมเป็นเวลา 9 วัน ทุกปีราคาไข่ไก่ จะตกต่ำ ดังนั้นเพื่อการแก้ปัญหาล่วงหน้า กรมปศุสัตว์จึงต้องออกมาตรการดังต่อไปนี้

 

แหล่งข่าวกรมปศุสัตว์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมาทางกรมปศุสัตว์ ได้มีการประชุมหารือกำหนดแนวทางรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom) โดยมีนายโสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน และมีผู้แทนจากกรมการค้าภายใน สหกรณ์ สมาคม ชมรม และ ผู้ประกอบการไก่พันธุ์เข้าร่วมด้วย  ในที่ประชุมมีมติดังนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาตกต่ำในช่วงเทศกาลกินเจ

 

1. ขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่ที่เลี้ยงตั้งแต่ 100,000 ตัวขึ้นไป ปลดไก่ไข่กรงยืนกรงที่อายุ 75 สัปดาห์ ถ้าเลี้ยงไก่ไข่ต่ำกว่านี้ขอความร่วมมือปลดที่ 80 สัปดาห์ (ยกเว้นผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่เลี้ยงต่ำกว่า 30,000 ตัว ไม่ได้ขอความร่วมมือ เนื่องจากเป็นผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย)

 

2. ขอความร่วมมือผู้ผลิตไข่ไก่รายใหญ่ที่เลี้ยงตั้งแต่ 200,000 ตัวขึ้นไป (63 ราย) ร่วมกันผลักดันการส่งออกไข่ไก่ เป้าหมายจำนวน 150 ตู้คอนเทนเนอร์ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564  ส่วนผู้เลี้ยงรายใดที่ไม่สามารถส่งออกได้ ขอให้ปลดไก่ไข่ชดเชยตามสัดส่วนที่กรมปศุสัตว์กำหนด

 

 

3. ขอให้กรมปศุสัตว์ควบคุมดูแลไข่เชื้อ เนื่องจากมีไข่เชื้อเข้ามาในตลาด ทำให้เกษตรกรรายย่อยได้รับความเดือดร้อน

    

นอกจากนี้ มีข้อเสนอขอให้กระทรวงพาณิชย์ จ่ายเงินชดเชยให้ผู้ที่ส่งออกไข่ไก่ รวมทั้งขอให้มีการควบคุมและเข้าไปดูแลราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ หรืออนุญาตให้โรงงานอาหารสัตว์ ขอโควตานำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดอื่นทดแทนข้าวโพดอาหารสัตว์ ซึ่งปัจจุบันมีราคาสูงมาก