"ม็อบชาวนา" เชียงใหม่ ร้องระงม ราคาข้าวเหนียวตกต่ำ

14 ตุลาคม 2564

ยังปักหลัก "ม็อบชาวนา" เชียงใหม่ ร้องระงม “ราคาข้าวเหนียวตกต่ำ” ยื่น 6 ข้อเรียกร้องถึงรัฐบาล แก้ปัญหาด่วน ทั้งระยะสั้น ถึงระยะยาว

นายบัญชาการ พลชมชื่น หนึ่งในแกนนำ "ม็อบขาวนา จังหวัดเชียงใหม่" กว่า 200 คน  เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า วันนี้ได้ไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผ่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถึงนายกรัฐมนตรี  เรื่อง ขอความช่วยหลือเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปี จากปัจจุบันราคาข้าวเหนียวดกต่ำอย่างต่อเนื่อง

 

บรรยากาศเจรจา ต้องเป็น "ผู้ว่าราชการจังหวัด" เท่านั้น

“อาทิ ปัจจัยการผลิด เช่น ปุ๋ย, สารเคมีต่างๆ ทำให้ดันทุนการ ผลิดของเกษตรกรมีราคาสูงขึ้น ต้นทุนการเกษตรในปัจจุบันสูงมาก  แต่โรงสีรับซื้ออยู่ที่ กิโลกรัมละ 5.20 - 5.80 บาท ให้เกษตรกรเกิดภาวะขาดทุนขอให้ภาครัฐ ช่วยเทรกแซงราคา เพื่อไม่ให้เกิดกาวะขาคทุน และขอให้ช่วยเขียวยา เกษตรกร ดังนี้”

 

1.ขอให้มีการรับซื้อข้าวเหนียวสด ที่ความชื้น ไม่เกิน 26% ราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 10 บาท

 

2.ขอให้ช่วยเหลือจ่ายค่าชดเชยเยียวยาแก่เกษตรกรชาวนาที่ได้รับผลกระทบไร่ละ 3,000 บาท ต่อครัวเรือน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่

 

3.ขอให้พักชำระหนี้แก่ชาวนาทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 ปี

 

4. จัดตั้ง 1 อำเภอ 1 ไซโล (ศูนย์จัดการบริหารข้าวชุมชนในท้องที่ที่ทำนา โดยการบริหารครบวงจร ทั้งโรงเรือน ไซโล เครื่องอบชีวมวลที่ทันสมัย โรงสีข้าว เครื่องดีดสิ่งเจือปนข้าว พร้อมทั้งการบรรจุที่รวดเร็ว จัดสรรช่วยเหลือดลาดกับผู้ส่งออกที่เป็นธรรมเงินทุนหมุนเวียน (ล้านละ 100 บาท ) ที่ลดขั้นตอนบางประการที่ยุ่งยากลงเพื่อให้องค์เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สะดวก

 

 

5. ให้ความรู้การแปรรูป การผลิตข้าวในรูปแบบอื่น ๆ พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน

 

6. ตั้งศูนย์ข้อมูลข้าวที่ทันต่อเหตุการณ์ รวดเร็ว แน่นอน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อการวางแผน

 

นายบัญชาการ กล่าวว่า คนที่มารับหนังสือจะต้องเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด เท่านั้น ชาวนาไม่ยอม จะปักหลักจนกว่าจะมารับหนังสือด้วยตัวเอง จะให้ใครมาเป็นตัวแทน เราไม่ยอมเด็ดขาด

 

บรรยากาศ รวมตัวชาวนา