ข่าวดี “สหรัฐเมริกา” กำลังพัฒนาวัคซีนสำหรับโรค ASF

05 ต.ค. 2564 | 10:00 น.

วงการหมูทั่วโลกเฮ รับข่าวดี “สหรัฐเมริกา” กำลังพัฒนาวัคซีนสำหรับโรค ASF ต่อไปโรคนี้ไม่ใช่ภัยคุกคามต่ออุสาหรรมสุกร อีกต่อไป

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. แจ้งข่าวดี  ในอนาคตโรค ASF อาจไม่ใช่ภัยคุกคามต่ออุตสาหกรรมสุกรทั่วโลกอีกต่อไป เนื่องจากปัจจุบันสหรัฐอเมริกากำลังทำการทดสอบวัคซีนตัวใหม่ที่มีชื่อว่า ASFv-G-ΔA137R โดยวัคซีนนี้มีการกำจัดยีน A137R เนื่องจากรายงานจากวารสารเผยแพร่ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รายงานไว้ว่า การกำจัดยีนดังกล่าวจะสามารถลดความรุนแรงจากการติดโรคในสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีนัยสำคัญ

 

นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์โรคสัตว์ในสหรัฐอเมริกา อธิบายว่า สุกรที่ได้รับฉีดวัคซีนดังกล่าว มีการตอบสนองของแอนติบอดีจำเพาะที่ดี เมื่อถูกทดสอบด้วยสายพันธุ์ของ PSA จากการสังเกตสุกรหลังได้รับการทดสอบนี้ผ่านไปเป็นระยะเวลา 28 วัน พบว่า สุกรทั้งหมดยังคงมีสุขภาพแข็งแรงและวัคซีนนี้ยังไม่มีการแสดงปฏิสัมพันธ์เชิงลบกับไวรัส แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องมีทดสอบเพิ่มเติมก่อนการนำไปใช้จริงในเชิงพาณิชย์

 

อ้างอิงข่าว

สหรัฐอเมริกากำลังพัฒนาวัคซีนสำหรับโรค ASF