svasdssvasds

เปิดขั้นตอนวิธีจองเข้าชม"ถ้ำนาคา-น้ำตกตาดวิมานทิพย์"

25 ส.ค. 2564 เวลา 8:09 น. 42.0k

อุทยานแห่งชาติภูลังกาเปิดให้เข้าเที่ยวเป็นกรณีพิเศษ ชมถ้ำนาคา-น้ำตกตาดวิมานทิพย์ แบบมีข้อกำหนดเข้มงวด แต่ยังงดรับผู้มาจากพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพันธ์ยศ กีรติพงศ์ศักดา  หัวหน้าอุทยานภูลังกา ได้ลงนามประกาศที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูลังกา จ.นครพนม ลงวันที่ 20 ส.ค.2564 เรื่อง เปิดแหล่งท่องเที่ยวถ้ำนาคา และน้ำตกตาดวิมานทิพย์ ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิค- 19 
                 

ประกาศของอุทยานแห่งชาติภูลังกาฯฉบับดังกล่าว อ้างถึงประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์น้ำและพันธุ์พืช เรื่อง ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี ฉบับที่ 2 เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19  และประกาศอุทยานแห่งชาติภูลังกา เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมของอุทยานแห่งชาติภูลังกา จ.นครพนม และจังหวัดบึงกาฬ เป็นการชั่วคราว เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกตินั้น 
อุทยานภูลังกาเปิดให้ชมถ้ำนาคา-น้ำตกตาดวิมานทิพย์เป็นกรณีพิเศษ              

อุทยานแห่งชาติภูลังกา พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาประชาชน และผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถาการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19  จึงประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวพักแรมในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูลังกา ดังนี้ แหล่งท่องเที่ยวถ้ำนาคา แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดวิมานทิพย์  ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกเปลี่ยนแปลง โดยให้อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมรักษาความปลอดภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   
    

จึงประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานภูลังกา  ภายใต้ข้อกำหนดระเบียบปฏิบัติ เป็นกรณีพิเศษ มีเงื่อนไขคือ  กรณีอยู่ใน 29 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) ยังงดเข้าพื้นที่และบริการ จนกว่า ศบค.จะปลดล็อคดาวน์พื้นที่

เปิดขั้นตอนวิธีจองเข้าชม"ถ้ำนาคา-น้ำตกตาดวิมานทิพย์"
 

เปิดขั้นตอนวิธีจองเข้าชม"ถ้ำนาคา-น้ำตกตาดวิมานทิพย์"     

กรณีเดินทางมาจาก 37 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง)  จะต้องมีหลักฐานดังนี้
    - การจอง QueQ (จำกัด 168 คน/วัน)
    - ได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm 2 เข็ม หรือ AstraZeneca 1 เข็ม มาแล้ว 14 วัน
    - ผลตรวจ Covid-19 ที่มีการรับรองจากแพทย์ว่าไม่พบเชื้อ ภายใน 72 ชั่วโมง (หากใช้ผลตรวจ Antigen Test Kit ต้องมีการรับรองจากสถานพยาบาลหรือคลินิกทางเทคนิคการแพทย์เท่านั้น ไม่สามารถนำชุด ATK มาตรวจที่จุดคัดกรองได้)
    

ส่วนผู้มาจาก 11 จังหวัด พื้นที่ควบคุม(สีส้ม) เข้าได้ปกติ แต่จะต้องมีหลักฐานยืนยันว่าเป็นคนในพื้นที่ และไม่ได้เดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ในช่วง 14 วันย้อนหลัง
           

รวมทั้ง นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา เช่น ไม่ส่งเสียงดัง ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ไม่สัมผัสแตะต้องทรัพยากรธณี เช่น เก็บ หยิบหินแร่ ขีดเขียนทุกกรณี  นักท่องเที่ยวต้องเตรียมความพร้อมทางร่างกาย เพื่อให้มีความพร้อม และไม่มีปัญหาอุปสรรคระหว่างการเดินทาง ก่อนการเดินทางจะต้องมีการตรวจสุขภาพ 
    

หากเจ้าหน้าที่ประเมินพบว่านักท่องเที่ยวรายใด อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ อันตรายต่อการขึ้นชมธรรมชาติ จะสั่งระงับการลงทะเบียนขึ้นชมธรรมชาติได้ทุกกรณี 
               

นักท่องเที่ยวต้องศึกษากฎหมาย ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ในการเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ให้เป็นอย่างดี เนื่องจากการกระทำบางประการของนักท่องเที่ยว อาจมีความผิดตามกฎหมายซึ่งมีบทลงโทษ 
เปิดขั้นตอนวิธีจองเข้าชม"ถ้ำนาคา-น้ำตกตาดวิมานทิพย์"

เปิดขั้นตอนวิธีจองเข้าชม"ถ้ำนาคา-น้ำตกตาดวิมานทิพย์"
นายพันธ์ยศฯเปิดเผยอีกว่า สำนักงานอุทยานแห่งชาติภูลังกา มีพื้นที่คาบเกี่ยว 2 จังหวัด คือ อ.บ้านแพง จ.นครพนม และ อ.เซกา และ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ  มีบริเวณครอบคลุมประมาณ 50 ตร.กม.หรือประมาณ 31,200 ไร่เศษ ซึ่งในอุทยานภูลังกานี้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย แต่ที่กำลังเป็นที่กล่าวขานว่าเป็น Unseen Thailand ในขณะนี้คือถ้ำนาคา อยู่ในพื้นที่ จ.บึงกาฬ  น้ำตกตาดวิมานทิพย์ ถ้ำนาคี น้ำตกกินนรี น้ำตกตาดโพธิ์ ในพื้นที่ จ.นครพนม  (ถ้ำนาคา ถ้ำนาคีเป็นถ้ำเดียวกันแต่มีพื้นที่คาบเกี่ยว 2 จังหวัด) 
           

ในส่วนที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไปเข้ามาท่องเที่ยวพักค้างแรมได้  ได้แก่ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี น้ำตกตาดวิมานทิพย์  โดยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกำหนดชองทางอุทยานฯ และมาตรควบคุมดูแลรักษาความปลอดของ ศบค.จังหวัดอย่างเข้มงวด ที่อุทยานฯมีประกาศกำหนด 
               

ข้อกำหนดปฏิบัติของนักท่องเที่ยวดังกล่าวนั้น เป็นในลักษณะการขอความร่วมมือ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของ ศบค.ใหญ่ และมาตรการของจังหวัดบึงกาฬและนครพนม ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายลงไป และเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่ ซึ่งเคยเกิดจากการกระทำของนักท่องเที่ยว ซึ่งก็เคยปรากฏมาแล้ว  
               

ส่วนนักท่องเที่ยวนอกเหนือจากพื้นที่จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มและสีแดงนั้น ก็ต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตัวเหมือนกัน แต่อาจจะไม่เข้มงวด หากว่ามีหลักฐานแสดงว่าได้รับการฉีดวัคซีนตามกำหนดมาแสดง ก็สามารถเดินทางไปลงทะเบียน พร้อมแสดงหลักฐานได้ที่สำนักงานอุทยานฯ ทั้งบึงกาฬและนครพนมได้ เพื่อไม่ให้มีการปกปิดข้อมูลของนักท่องเที่ยว และเป็นการป้องกันความปลอดภัย ทั้งนักท่องเที่ยวและของพื้นที่ด้วย  
           

“ขอย้ำเน้นว่าข้อระเบียบกำหนดการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวดังกล่าว เป็นการขอความร่วมมือให้ทุก ๆ คนปฏิบัติตามข้อระเบียบกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐมนตรีได้กำหนดไว้ และมาตรการ ศบค.ใหญ่ และมาตรการของจังหวัดเพื่อป้องกันและปลอดภัยของทุกฝ่าย” นายพันธ์ยศกล่าว  

เปิดขั้นตอนวิธีจองเข้าชม"ถ้ำนาคา-น้ำตกตาดวิมานทิพย์"

แท็กที่เกี่ยวข้อง