หอฯบึงกาฬมองไกลจับมือแขวงบอลิคำไซเตรียมบูม"เที่ยวข้ามแดน"

11 ก.ค. 2564 เวลา 9:31 น. 625

หอการค้าบึงกาฬใช้ความสัมพันธ์ท้องถิ่น จับมือกับสภาหอการค้าแขวงบ่อลิคำไซ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนหลังโควิดคลาย และเปิดประเทศให้ข้ามแดนกันได้ หวังต่อยอดจากทุนธรรมชาติเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว

นายบุญเพ็ง  ลามคำ  ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ เปิดเผย”ฐานเศรษฐกิจ”ว่า  สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิ-19  ยืดเยื้อรอบใหม่นี้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่หนักมาก โดยเฉพาะในด้านธุรกิจ การค้าขาย ทั้งภายในพื้นที่ และการค้ากับทางแขวงบ่อลิคำไซ สปป.ลาว  จากที่ด่านชายแดนด้านบึงกาฬยังปิดต่อเนื่อง การเดินทางไปมาหาสู่กันทุกระดับหยุดชะงัก ธุรกิจทุกชนิดก็หยุดนิ่ง แม้กระทั่งการเดิทางท่องเที่ยวในระดับชุมชน 
  นายบุญเพ็ง  ลามคำ  ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ                  

คณะกรรมการบริหารหอการค้าบึงกาฬ จึงได้ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว ประสานงานพูดคุยทางโทรศัพท์กับทางสภาการค้าแขวงบ่อลิคำไซ สปป.ลาว ปูทางถึงการเตรียมความพร้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นระดับจังหวัดและแขวง

 

โดยใช้ธรรมชาติต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก มาเป็นต้นทุนไว้ต่อยอดในการดำเนินการ หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลงแล้ว  เพราะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่าง ๆ ของทั้งบึงกาฬและแขวงบ่อลิคำไซ ยังมีความบริสุทธิ์ สวยงาม และหลากหลายอยู่  
   หอฯบึงกาฬมองไกลจับมือแขวงบอลิคำไซเตรียมบูม"เที่ยวข้ามแดน"

 จังหวัดบึงกาฬพร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่สวยงามและคงความบริสุทธิ์ในสภาพธรรมชาติดั้งเดิม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ควบคู่กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผจญภัย ที่มาเป็นจำนวนมาก ทั้งในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 8 อำเภอ 
แบบสะพานข้ามโขง 5 บึงกาฬ-บอลิคำไซ     

หอฯบึงกาฬมองไกลจับมือแขวงบอลิคำไซเตรียมบูม"เที่ยวข้ามแดน"

ตัวอย่างในพื้นที่อำเภอเมือง มีวัดที่สำคัญน่าสนใจ อาทิ วัดหลวงพ่อพระใหญ่ ศาลเจ้าแม่สองนาง วัดอาฮงศิลาวาส เป็นต้น หรืออุทยานแห่งชาติภูสิงห์  ที่ตั้งของหินสามวาฬ ตลอดจนแหล่งหินรูปร่างแปลก ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ รวมทั้งถ้ำขนาดใหญ่ ที่เคยเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลของฝ่ายที่มีความคิดเห็นต่างกับทางการในอดีต    แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ภูทอก  ถ้ำพญานาค น้ำตกที่อยู่ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียง เช่น น้ำตกถ้าพระ   น้ำตกเจ็ดสี น้ำตกชะแนน  
   หอฯบึงกาฬมองไกลจับมือแขวงบอลิคำไซเตรียมบูม"เที่ยวข้ามแดน"  

ประธานหอการค้าบึงกาฬ เผยอีกว่า นอกจากนี้ยังได้มีค้นพบแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติใหม่ ๆ ในลำน้ำโขงใหม่ ในช่วงฤดูแล้งน้ำโขงลด เกิดเป็นเกาะแก่งหลายแห่งในลำน้ำโขง ที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้    เช่น แก่งหนองหิน  ที่ต.วิศิษฐ์  ตั้งอยู้บริเวนใกล้เคียงกับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามน้ำโขง แห่งที่ 5  

หอฯบึงกาฬมองไกลจับมือแขวงบอลิคำไซเตรียมบูม"เที่ยวข้ามแดน"

หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ที่อุดมไปด้วยสัตว์ป่า เช่น ช้าง วัวแดง หมูป่าฯลฯ  ตลอดจนพันธุ์ไม้ที่บางชนิดที่มีอยู่เฉพาะในพื้นที่ดังกล่าว
    

ขณะที่ฝั่งแขวงบอลิคำไซก็มีเทือกเขาภูเขาควาย ที่เป็นแหล่งที่พระเกจิอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนา ทั้งจากประเทศไทยและของสปป.ลาวเอง นิยมออกธุดงค์มาปลีกวิเวกในพื้นที่นี้หลายรูป มีคณะศิษย์แวะเวียนมากราบไหว้เป็นระยะ

 

ไม่รวมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่น ๆ อีกจำนวนมาก รวมถึงทางแขวงฯมีแผนจะก่อสร้างสนามกอล์ฟมาตรฐานไว้รองรับการท่องเที่ยวในอนาคตด้วย 
หอฯบึงกาฬมองไกลจับมือแขวงบอลิคำไซเตรียมบูม"เที่ยวข้ามแดน"                

 

หอฯบึงกาฬมองไกลจับมือแขวงบอลิคำไซเตรียมบูม"เที่ยวข้ามแดน"

ดังนั้น หอการการค้าจังหวัดบึงกาฬและสภาการค้าแชวงบ่อลิคำไซ มีความเห็นร่วมกันว่า จะร่วมกันผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเขื้อโควิค-19 คลี่คลายลง และมีการเปิดประเทศให้สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้

 

เริ่มจากความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นที่ได้ตั้งจุดประสงค์ร่วมกันไว้ครั้งนี้  และจะตามด้วยการส่างเสริมการเกษตรอุตสาหกรรม เนื่องจากบึงกาฬมีสวนยางพาราและพืชผลไม้หลากหลายชนิด เช่น ทุเรียน  เงาะ และอื่น ๆ 
หอฯบึงกาฬมองไกลจับมือแขวงบอลิคำไซเตรียมบูม"เที่ยวข้ามแดน"     

"การส่งเสริมการท่องเที่ยวใช้ต้นทุนต่ำ มีทุนทางธรรมชาติและทรัพยากรของแต่ละพื้นที่เป็นฐานอยู่แล้ว เพียงแต่เราเอาทุนแรงกาย เอาสติปัญญาความรู้ของทุกภาคส่วน เข้าไปพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้น ให้เหมาะสมตามสภาพธรรมชาติ

 

และให้ความร่วมมือข้ามแดนระหว่างกันกับแขวงบอลิคำไซ ของสปป.ลาว จากความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นที่เสมือนเครือญาติเป็นพี่น้องกันมาดำเนินการ ก็จะสามารถดำเนินการไปได้ทันที" นายบุญเพ็งกล่าวย้ำ 

หอฯบึงกาฬมองไกลจับมือแขวงบอลิคำไซเตรียมบูม"เที่ยวข้ามแดน"