ข่าวด่วน นบข. ไฟเขียว ประกันรายได้ข้าวปี3 ฉลุย ชาวนาเฮ ลั่นทั้งประเทศ

23 ส.ค. 2564 | 05:31 น.

“สุเทพ” เผยขอบคุณ นายกรัฐมนตรี ไฟเขียว เดินหน้าประกันรายได้ข้าวปี 3 ฉลุย ใช้เม็ดเงินกว่า 1.8 แสนล้าน ช่วยชาวนามีรายได้ช่วงโควิด กัดฟันคงเป้าประกันราคาข้าว 5 ชนิด เตรียมเคาะจ่ายงวดแรก วันที่ 15 ต.ค.นี้ สั่ง "ธ.ก.ส." โอนตรงเข้าบัญชี ภายใน 3 วันทำการ

สุเทพ คงมาก

 

นายสุเทพ คงมาก นายกิตติมศักดิ์สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม นบข.ได้มีมติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่1 โดยกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา  ดังนี้

 

ยืนพื้น ประกันรายได้คงเดิม

 

ทั้งนี้ราคาความชื้นไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ ยกเว้น ข้าวเจ้า  ไม่เกิน 50 ไร่ โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าว

 

"เกษตรกร" ผู้มีสิทธิได้รับการชดเชย ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหลังปลูก 15-60 วัน  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  ถึง 31 ตุลาคม 2564 และภาคใต้ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  งวดแรกจ่ายวันที่ 15 ตุลาคม โดยมีทั้งหมด 33 งวด ซึ่งงวดสุดท้ายวันที่ 27 พ.ค. 2565 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ  "ธ.ก.ส." จ่ายเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วันทำการ

นายกรัฐมนตรี นั่งเป็นประธานในทีประชุม

 

ทั้งนี้เงินค่าชดเชยประกันราคาข้าว 89,306.39 ล้านบาท เนื่องจากราคาข้าวมีแนวโน้มลดลงจากผลกระทบภัยแล้ง ประกอบกับการส่งออกชะลอตัวจากถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงส่งผลทำให้เกิดภาระงบประมาณเพิ่มมากขึ้น จากส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายและราคาตลาดปัจจุบัน จึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในประสานข้อมูลกับภาระงบประมามาณกับกระทรวงการคลัง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ก่อนนำเสนอ นบข.พิจารณาและนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

 

ออกมาตรการคู่ขนานพยุงราคาข้าว 

 

1.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี วงเงิน 26,255.38ลบ. จ่ายขาด 5,853.48 ลบ.

2.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าโดยสถาบันเกษตรกร วงเงิน 15,562.50ลบ. จ่ายขาด 562.50 ลบ.

3.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก วงเงิน 540 ลบ.

4.โครงการส่งเสริมผลักดันการส่งออกข้าว วงเงิน 810 ลบ. รักษาเสถียรภาพราคาข้าว

5.โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 เป้าหมาย 4.69 ล้านครัวเรือน ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ อัตราไร่ละ  1000  บาท วงเงินงบประมาณ 54,972.72 ลบ.

อย่างไรก็ดี รวมเม็ดเงินทั้งสิ้น  (ประกันราคาข้าว+โครงการคู่ขนาน) 187,446.49 ล้านบาท เป้าหมายชาวนา 4.6 ล้านครัวเรือน

 

นายสุเทพ  กล่าวว่า ต้องขอขอบพระคุณนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ นบข.ที่เห็นใจชาวนา อนุมัติโครงการประกันรายได้ในครั้งนี้บวกกับโครงการคู่ขนาน ยังให้ความมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีรักชาวนา และขอบคุณกระทรวงพาณิชย๋ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงทุกคนที่ช่วยเหลือทำโครงการให้กับชาวนาในครั้งนี้ ชาวนาเองก็สัญญาจะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นด้วย

ปราโมทย์ เจริญศิลป์

 

สอดคล้องกับ นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ก็ต้องขอขอบพระคุณนายกรัฐมนตรีที่เห็นแก่พี่น้องชาวนา  ช่วยเหลือชาวนาอย่างแท้จริง ที่ทำให้โครงการนี้ยังยืนราคาประกันเท่าเดิม รวมทั้งเงินช่วยเหลือชาวนา กล่าวคือ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 เป้าหมาย 4.69 ล้านครัวเรือน ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ อัตราไร่ละ  1000  บาท วงเงินงบประมาณ 54,972.72 ลบ. ได้สำเร็จ

 

นับว่าเป็นผลงานของสมาคมที่อยู่เบื้องหลังในการช่วยเหลือชาวนาทั้งประเทศ เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันโครงการนี้สำเร็จ ที่ต้องชี้แจงเพราะที่ผ่านสมาคมโดนโต้ว่าต่อขานทำให้ชาวนาหลายคนคลางแคลงใจบทบาทของสมาคม ก็ต้องยอมรับว่าทำงานจริง แต่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์มากนัก แต่หากนับจากนี้ไป มีอะไรมีความคืบหน้าทางรัฐบาลติดต่อเพื่อช่วยเหลือที่สมาคมร้องขอไปจะแจ้งเป็นระยะๆ ให้ทราบกันถ้วนหน้า