“ประมง” เตรียมถวายฎีการ้องทุกข์ในหลวงรัชกาลที่10

10 ส.ค. 2564 เวลา 6:17 น. 78

สมาคมประมงฯ ออกมติถวายฎีการ้องทุกข์ในหลวงรัชกาลที่10 ช่วยเหลือชาวประมงในสถานการณ์โควิด ผ่อนผันวันทำประมงออกไปก่อนอย่างน้อย 3 ปี เร่งรัดตั้งกองทุนจัดซื้อเรือประมงที่มีใบอนุญาตออกนอกระบบ เยียวยาเรือประมง ขาวแดง ที่ได้รับผลกระทบจากไอยูยู ตั้งแต่ปี58 โดนลอยแพ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ ZOOM  ผลสรุปในการประชุม มีความคืบหน้าตามลำดับ

 

แหล่งข่าวสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า มาตรการวันที่ 21 กันยายน 2564 ซึ่งตรงกับ “วันประมงแห่งชาติ” จัดกิจกรรมวันทวงคืนความเป็นธรรมให้กับชาวประมง โดยคณะกรรมการมีมติให้สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยขึ้นป้ายเพื่อแสดงออกทางสัญลักษณ์ ไว้ ณ  ที่ทำการ สปท. และใช้ประโยคตามที่ได้หารือไว้ในที่ประชุม เพื่อดำเนินการออกแบบฯ เมื่อทำป้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ขึ้นป้ายได้ทันที

 

โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสมาคมฯ จัดทำป้าย และขึ้นป้ายเพื่อแสดงออกทางสัญลักษณ์ โดยให้สมาชิกทุกองค์กร ขึ้นป้ายตามอัธยาศัย ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2564 โดยใช้ข้อความหลักเช่นเดียวกับ สนง.สปท. และข้อความอื่นๆ เพื่อทวงคืนอาชีพประมง ตามที่เห็นสมควรแล้ว

 

นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีผู้เสนอขอให้มีการยื่นฎีกาถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อขอความช่วยเหลือชาวประมงในช่วงสถานการณ์โควิด-19  อาทิ ได้เป็นมติในที่ประชุมแล้ว ทางสมาคมก็จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด

 

1.เรื่องขอผ่อนผันการควบคุมวันทำการประมงออกไปก่อนอย่างน้อย 3 ปี ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

 

2.เรื่องขอความช่วยเหลือเร่งรัดการเยียวยาเรือประมง (ขาวแดง) ที่ไม่สามารถออกทำการประมงได้ โดยที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหา เUU ของรัฐบาล คสช. ตั้งแต่ปี 2558 -ปัจจุบัน

 

3.เรื่องขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเสนอการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเรือประมงที่มีใบอนุญาตออกนอกระบบ

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง