เปิดแคมเปญ “วันที่ 8 เดือน 8” สั่งซื้อมังคุด4 โล 100

05 ส.ค. 2564 เวลา 9:51 น. 211

ข่าวด่วน  “เฉลิมชัย” สั่งประชุมฟรุ้ทบอร์ด  6 ส.ค.นี้ อัดฉีดมาตรการใหม่ดันราคามังคุด พร้อมเปิดแคมเปญ วันที่ 8 เดือน 8 จองซื้อมังคุดล่วงหน้า “อลงกรณ์”เผยข่าวดีทั้งล้งตะวันออกและตู้คอนเทนเนอร์ไหลไปใต้มากขึ้นส่งผลการค้ากลับมาคึกคัก

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน

 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย วันนี้ว่าแม้ราคามังคุดภาคใต้เริ่มขยับตัวสูงขึ้นจากผลของมาตรการต่างๆ ซึ่งตนต้องการเห็นการขึ้นราคาอย่างมีเสถียรภาพจึงได้เรียกประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้(Fruit Board)เป็นวาระพิเศษในวันศุกร์นี้เพื่อประเมินสถานการณ์ทั้งปริมาณและราคาของมังคุดในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของมาตรการต่างๆ

 

 

โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด (คพจ.)ซึ่งเป็นกลไกการทำงานระดับจังหวัดร่วมประชุมโดยจะมีการพิจารณาถึงมาตรการเพิ่มเติมใหม่ๆและการปรับงบประมาณโครงการให้สอดคล้องกับการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์ในเรื่องการเยียวยาชาวสวนมังคุดที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19

 

รวมถึงแผนจัดการผลไม้ใน3จังหวัดชายแดนใต้เช่นลองกองเป็นต้นซึ่งกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการหารือกับทีมเกษตรและพาณิชย์ตลอดจนเกษตรกร ผู้ประกอบการและศอบต.ไปแล้วโดยมีข้อเสนอให้ฟรุ้ทบอร์ดพิจารณา โดยตนย้ำเสมอว่าเราต้องดูแลชาวสวนทุกจังหวัดในภาคใต้พาฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน

 

“แม้ว่าราคาของมังคุดทั้งหน้าแผงและหน้าล้งจะมีราคาขยับตัวขึ้น แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนของเสถียรภาพราคาจำเป็นต้องพิจารณามาตรการเสริมเพิ่มเติมเช่นการดึงซัพพลายไปแช่แข็งและแปรรูป เป็นต้น รวมทั้งการขอการสนับสนุนวัคซีนโควิดให้กับผู้ประกอบการค้าทั้งภายในประเทศและส่งออกซึ่งเป็นห่วงโซ่กลไกการค้าที่จะสะดุดขาดตอนไม่ได้”

 

อลงกรณ์ พลบุตร

 

ด้าน นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้าทีมฟรุ้ทบอร์ดเฉพาะกิจกล่าวว่า สมาคมผู้ส่งออกทุเรียนและมังคุดแห่งประเทศไทย แจ้งว่า ขณะนี้ผู้ส่งออกและล้งจากภาคตะวันออกได้ทยอยย้ายลงไปรับซื้อมังคุดที่ภาคใต้โดยเฉพาะชุมพรและนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นตลาดและแหล่งผลิตใหญ่เพิ่มมากขึ้นจากมาตรการผ่อนปรนที่ภาครัฐช่วยแก้ไขปัญหาและตู้คอนเทนเนอร์ก็หมุนเวียนกลับมาจากจีนและเวียดนามมากขึ้นโดยการหนุนช่วยของทีมทูตเกษตรไทยในจีน ทำให้ล้งเปิดการรับซื้อเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคามังคุดเริ่มปรับตัวสูงขึ้นถือเป็นสัญญาณที่ดี

 

นอกจากนี้โดยข้อสั่งการของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ขยายโครงการ "เกษตรกรแฮปปี้” โดยจัดแคมเปญใหญ่วันที่ 8 เดือน 8 (8สิงหาคม)ให้ทุกภาคส่วนทั่วประเทศสั่งซื้อมังคุดล่วงหน้าในราคา4โล100สำหรับมังคุดคละเกรดคุณภาพสดอร่อยภายใต้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเช่นบริษัทเซนทรัลพัฒนาของกลุ่มเซนทรัลกรุ๊ป บริษัทไปรษณีย์ไทย สมาคมขนส่งโลจิสติกส์ บริษัทแกร็บ ฯลฯ

                                    เปิดแคมเปญ “วันที่ 8 เดือน 8” สั่งซื้อมังคุด4 โล 100

โดยรัฐมนตรีเกษตรฯในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้(Fruit Board)จะเป็นผู้นำในการคิกออฟแคมเปญด้วยตัวเองในวันอาทิตย์นี้เวลา 08.08 นาฬิกา และก่อนหน้านี้รัฐมนตรียังสั่งการล่วงหน้าให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยกันซื้อมังคุด

 

อาทิเช่น กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร และ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น ทำให้ช่วยระบายมังคุดออกจากแหล่งผลิตหลายร้อยตัน ขณะเดียวกันได้ขอให้ภาครัฐภาคเอกชนช่วยกันซื้อมังคุดให้มากที่สุดในขณะที่การขนส่งเพื่อส่งออกยังมีปัญหาติดขัดไม่คล่องตัว

แท็กที่เกี่ยวข้อง