svasdssvasds

ฟรุ้ทบอร์ดเคาะ 6 แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปบริหารผลไม้ทั้งระบบ

10 พ.ย. 2563 เวลา 8:52 น.

"อลงกรณ์" สั่งเดินหน้าปฏิรูปการบริหารผลไม้ทั้งระบบจัดทำ 6 แผนกลยุทธ์ เห็นชอบแนวทางการพัฒนาผลไม้ปี2564-2566 พอใจผลดำเนินการผลไม้ฤดูกาลผลิตปีนี้แม้เผชิญผลกระทบโควิด

วันนี้ (10 พ.ย.2563) ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมาย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายอำพันธุ์ อินสกุล รองปลัด กษ. ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตรกร ผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เฉลิมชัย”สั่งลุย เร่งประกันรายได้ชาวนา-ชาวสวนยาง 2.9 ล้านครัวเรือน

ชาวสวนลำไยเฮ! รัฐเร่งจ่ายเงินเยียวยา 2 แสนราย เริ่มโอนสัปดาห์นี้

กระทรวงเกษตรฯ ปั้นไทยสู่ฮับโปรตีนแมลงโลก

"อาหารเจ" บริษัทไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก

 

ที่ประชุม ได้รับทราบและพอใจผลสรุปการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2563 ประจำฤดูกาลผลิตที่ 2/2563 (กรกฎาคม - ตุลาคม) ของลำไย ภาคเหนือและ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ในภาคใต้ แม้ต้องเผชิญกับวิกฤติโควิด19 นอกจากนี้ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 และผลการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและมีมติเห็นชอบเสนอครม.เพิ่มเยียวยาชาวสวนลำไยรอบ2

 

คณะกรรมการ ได้พิจารณา ร่าง แนวทางบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564-2566 เพื่อการบริหารจัดการผลไม้แบบเบ็ดเสร็จ และได้มอบหมายหน่วยงานตามภารกิจหลัก ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรวางแผนการผลิต สอดคล้องกับการตลาดและการรักษาเสถียรภาพของราคาให้ได้ตลอดฤดูกาลผลิต

  • ที่ประชุมมีมติ จัดตั้งจัดทำแผนกลยุทธ รองรับการขับเคลื่อนตามแผนการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564-2566 ภายใน 30 วัน ใน6ด้านเพื่อปฏิรูปการบริหารจัดการผลไม้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1.) แผนกลยุทธ์การตลาด โดยกระทรวงพาณิชย์

2.) แผนกลยุทธ์ด้านการแปรรูป โดย กระทรวงอุตสาหกรรม

3.) แผนกลยุทธ์ ด้านการผลิตมิติใหม่smart farming ด้วยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4.) แผนกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ โดยกระทรวงพาณิชย์

5.) แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาฐานข้อมูล Big Dataและระบบตรวจสอบย้อนกลับ(Traceability )โดยมอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

6.) คณะทำงานแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัยโดยมอบสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน60วัน

ฟรุ้ทบอร์ดเคาะ 6 แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปบริหารผลไม้ทั้งระบบ

 

ฟรุ้ทบอร์ดเคาะ 6 แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปบริหารผลไม้ทั้งระบบ

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด