svasdssvasds

“เฉลิมชัย”สั่งลุยค้าออนไลน์ผลไม้ ผนึกไปรษณีย์ไทยส่งมอบราคาพิเศษ

10 ก.พ. 2564 เวลา 6:36 น.

“เฉลิมชัย” เร่งเคลื่อนยุทธศาสตร์การตลาดแนวใหม่มอบ ”ฟรุ้ทบอร์ด” เดินหน้าระบบ ”สั่งซื้อล่วงหน้า” บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ระดมทีมอี-คอมเมิร์ซกระทรวงเกษตรฯ ผนึก ”พาณิชย์” จับมือไปรษณีย์ไทย 1,300 สาขาช่วยขายผลไม้พร้อมขนส่งทั่วไทยราคาพิเศษ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยถึง ความก้าวหน้าโครงการ “สั่งซื้อผลไม้ล่วงหน้า (Pre-order” ว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้(ฟรุ้ทบอร์ด-Fruit Board) ได้มอบนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” เป็นนโยบายหลักในการเพิ่มช่องทางตลาดให้หลากหลาย ทั้งในรูปแบบตลาดออนไลน์ ตลาดออฟไลน์ โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) รถโมบาย ตลาดสด ตลาดชุมชน คาราวานสินค้า เกษตรพันธะสัญญา และเคาน์เตอร์เทรด จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผู้ซื้อกับผู้ขาย เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและการค้า โดยร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ภายใต้โมเดล “เกษตร-พาณิชย์ทันสมัย” เพื่อพัฒนาการตลาดของผลไม้และแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ในฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่ออกมาในเวลาพร้อมกัน

 

ดังนั้นเพื่อให้เกิดมิติใหม่ของการแก้ไขปัญหานี้ ฟรุ้ทบอร์ดจึงมีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการอี-คอมเมิร์ซของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ นำกลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ตามนโยบายของประธานฟรุ้ทบอร์ดมาใช้ในการทำงานเชิงรุกภายใต้ระบบ “สั่งซื้อล่วงหน้า” (Pre-order)โดยขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดระบบโครงสร้างการตลาดแบบครบวงจรจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ ถึงผู้บริโภคบนแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยบริการโลจิสติกส์และการจ่ายเงินออนไลน์ (E-payment)โดยร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นและทุกภาคีภาคส่วน  นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำปฏิทินผลไม้ เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังผู้บริโภคล่วงหน้าว่าจะมีผลไม้ออกมาในช่วงเวลาใดบ้างของปี

 “เฉลิมชัย”สั่งลุยค้าออนไลน์ผลไม้ ผนึกไปรษณีย์ไทยส่งมอบราคาพิเศษ

 

ทั้งนี้ ฟรุ้ทบอร์ดได้เห็นชอบโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี 2564  งบประมาณ 492 ล้านบาท และมอบหมายกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบแล้วเพื่อสนับสนุนแผนงาน (1) การกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตและการเชื่อมโยงการจำหน่ายช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก (2) การเพิ่มช่องการจำหน่าย (3) การรวบรวมรับซื้อผลผลิตเพื่อส่งออก (4) การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์การบริโภคผลไม้ ซึ่งเป็นมาตรการบริหารจัดการผลไม้ในฤดูกาลผลิตปีนี้โดยเน้นการทำงานเชิงรุกล่วงหน้าซึ่งเป็นการปรับกลยุทธ์การทำงานต่อเนื่องจากฤดูกาลผลิตปีที่แล้วเพื่อรับมือกับผลกระทบจากโควิด19 ระลอกใหม่และรับมือกับผลผลิตผลไม้ที่เพิ่มขึ้นในปีนี้กว่า 24% จากรายงานการคาดการณ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

 

นายกฤชฐา โภคาสถิตย์ ประธานคณะอนุกรรมการ E- commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า การบริหารจัดการระบบห่วงโซ่ผลไม้ (Supply Chain) ตั้งแต่การคัดเลือกสวนผลไม้ที่มีคุณภาพเข้าร่วมโครงการ การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ช่องทางการสั่งซื้อล่วงหน้าแบบ pre-order ระบบการขายที่สะดวก มีการทำโปรโมชั่นที่โดนใจ โดยประชาสัมพันธ์ไปยังผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ตลอดจนระบบการตรวจสอบย้อนกลับและการรับประกันคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคซึ่งถือเป็นระบบนิเวศน์ผลไม้ไทย (Thai Fruit eco-system) ที่ทำให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์สามารถมีช่องทางในจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์แปรรูปล่วงหน้าส่งถึงผู้บริโภคโดยตรง ผ่านช่องทาง Online Platform และผู้บริโภคมีช่องทางในการเข้าถึงผลไม้คุณภาพดีตามฤดูกาลจากสวนผลไม้ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายและการชำระเงินที่สะดวกสบาย น่าเชื่อถือ

ช่องทางดังกล่าว นับเป็นอีกช่องทางสำคัญที่จะช่วยระบายผลไม้ในช่วงที่ผลผลิตออกมาล้นตลาด โดยในส่วนของผู้บริโภคเองก็จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้คือได้บริโภคผลไม้ที่มีคุณภาพรวมทั้งเกษตรกรชาวสวนผลไม้จะสามารถทราบได้ล่วงหน้าว่ามีความต้องการผลไม้อะไรบ้างในราคาเท่าไหร่ และในช่วงเวลาใด หวังว่าการริเริ่มดำเนินการระบบสั่งซื้อผลไม้ล่วงหน้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในครั้งนี้จะเป็นอีกกลไกในการเพิ่มโอกาสการขายให้กับชาวสวนผลไม้และสหกรณ์ผลไม้

 

 “เฉลิมชัย”สั่งลุยค้าออนไลน์ผลไม้ ผนึกไปรษณีย์ไทยส่งมอบราคาพิเศษ

                                  พีระ อุดมกิจสกุล

ด้านนายพีระ อุดมกิจสกุล ซีอีโอ บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทไปรษณีย์ไทยในสังกัดกระทรวงดีอี กล่าวว่า บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นมีความยินดีที่ได้มีส่วนในความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯ ภายใต้การบริหารจัดการของฟรุ้ทบอร์ดและพร้อมบริการขนส่งผลไม้โดยคิดค่าบริการในอัตราพิเศษภายในเดือน ก.พ.นี้ และบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นยังมีสาขาทั่วประเทศถึง 1,300 แห่ง ที่พร้อมเป็นจุดบริการและช่วยส่งเสริมการขายผลไม้อีกด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"เฉลิมชัย" สั่ง กรมชลประทาน เฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำแม่น้ำท่าจีนรายชั่วโมง

“เฉลิมชัย” ปล่อยคาราวานเครื่องจักรสู้ภัยแล้ง

“เฉลิมชัย” เทงบ 400 ล้าน รับมือผลไม้ฤดูกาลใหม่

ผู้เลี้ยงไก่ เฮ “เฉลิมชัย” ไฟเขียว นำเข้าพ่อแม่พันธุ์

นิด้าโพล เปิดผลสำรวจ "หมู-ยาง" ราคาดี ฝีมือ”เฉลิมชัย”

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด