สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราทองผาภูมิ ปิดประกาศหยุดรับซื้อยางโดยไม่มีกำหนด

31 ก.ค. 2564 เวลา 11:17 น.362

ชาวสวนช็อก เจอคำสั่งผู้ว่าฯ กาญจนบุรี  ฟ้าผ่า สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราทองผาภูมิ แจ้ง ปิดรับซื้อยางโดยไม่มีกำหนด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ชาวสวนยาง กลุ่มยางพาราไทยโพสต์

 

ด้าน สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราทองผาภูมิ จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี แจ้งด่วน ให้สมาชิกและเกษตรกรชาวสวนยาง ทราบโดยทั่วกัน สหกรณ์ปิดการรับซื้อยาง โดยไม่มีกำหนดหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐาะกำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีคำสั่ง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้

 

  1. ตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย
  2. ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
  3. อำเภอสังขละบุรี
  4. อำเภอทองผาภูมิ
  5. อำเภอไทรโยค

 

อนึ่ง จังหวัดกาญจนบุรี  ด้านการเกษตรของจังหวัด  พื้นที่ทั้งหมด 12,179,968 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 3,030,599 ไร่ (24.88% ของพื้นที่ทั้งหมด) โดยเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 377,255 ไร่ พืชไร่ 1,371,160 ไร่ พืชสวน 1,186,998 ไร่ และพืชอื่นๆ 95,186 ไร่โดยมีพื้นที่ชลประทาน 406,633 ไร่ (13.41% ของพื้นที่เกษตรกรรม)

 

พื้นที่ปลูกยางพารา แบ่งเป็น

- พื้นที่ทำการเกษตรที่เหมาะสม 84,972 ไร่

- พื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม 13,161 ไร่

 

ผลผลิตยางพารา จำนวน 19,206.51 ตัน (ผลผลิตเฉลี่ย 201.66 กก./ไร่)

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง