IRPCผนึก Dow ประหยัดพลังงาน 30% ในโรงกลั่นหนุนลดโลกร้อน

16 ก.ค. 2564 เวลา 10:24 น. 30

IRPCผนึก Dow ประหยัดพลังงาน 30% ในโรงกลั่นหนุนลดโลกร้อน ระบุโครงการเกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องจักร หรือลงทุนในการก่อสร้างเพิ่มเติม

รายงานข่าวระบุว่า บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร แห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประสบความสำเร็จในการลดการใช้พลังงานไอน้ำ 30% และลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ราว 20% ในโรงกลั่นน้ำมันไออาร์พีซีจากการเปลี่ยนไปใช้สารเอมีน (Amine) ชนิดสังเคราะห์ UCARSOL™ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ล่าสุดเพิ่งคว้ารางวัลพลังงานสร้างสรรค์ จาก Thailand Energy Award 2020 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์สองด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องจักร หรือลงทุนในการก่อสร้างเพิ่มเติม รวมทั้งไม่มีผลกระทบต่อสภาพการทำงานในปัจจุบัน ในทางเศรษฐกิจ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้กว่า 41 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมจนมีพลังงานไอน้ำเหลือไปใช้กับโครงการอื่นได้ ช่วยประหยัดค่าขยายโรงงานได้อีกกว่า 385 ล้านบาท

ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการใช้พลังงานได้ถึงประมาณ 30% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 20% หรือ เทียบเท่า 4,382  ตันคาร์บอนต่อปี (ปลูกต้นไม้ 438,200 ต้น ต่อปี) โดยก่อนหน้านี้ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  และการรับรองการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) โดยล่าสุดได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2020 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในปีนี้
นายสามัคคี ปานแก้ว ผู้จัดการส่วนประสิทธิภาพการผลิตโรงกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การดำเนินโครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของไออาร์พีซีที่ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งในอนาคตด้วยความตระหนักและรับผิดชอบในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกและประเทศชาติ ไออาร์พีซียึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านอย่างสมดุลเสมอมา

โครงการนี้สามารถช่วยลดปริมาณการใช้ไอน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เกินกว่าความคาดหมายตอนเริ่มต้นโครงการ ส่งผลดีทั้งต่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย นอกจากนี้สาร UCARSOL™  ของ Dow ยังมีค่าการกัดกร่อนต่ำ ส่งผลให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ สึกหรอน้อยลง มีโอกาสในการประหยัดงบประมาณการซ่อมบำรุงในอนาคต อีกทั้งมีประสิทธิภาพในการดักจับก๊าซไข่เน่าที่เกิดจากการผลิตได้ดียิ่งขึ้น โดยลดจาก 250 ส่วนในล้านส่วน เหลือเพียง 40 ส่วนในล้านส่วนส่งผลดีต่อคุณภาพอากาศในโรงงานอีกด้วย