เปิดเบื้องหลัง อย.ไฟเขียววัคซีน “โรคลัมปีสกิน” ให้  7 สมาคม “โคเนื้อ-โคนม”

05 ก.ค. 2564 เวลา 7:08 น. 754

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เคลียร์ ทำไม อย.ไฟเขียววัคซีน “โรคลัมปีสกิน” ให้  7 สมาคม แบบด่วนที่สุด แลก กรมปศุสัตว์ ต้องทำหนังสือรับรอง 1.37 โดีศ เพื่อให้ทันต่อโรคระบาด ผวาล่าช้า อาจจะทำให้เกิดความสูญเสีย ประเมินค่ามิได้

เปิดเบื้องหลัง อย.ไฟเขียววัคซีน “โรคลัมปีสกิน” ให้  7 สมาคม “โคเนื้อ-โคนม”

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดี กรมปศุสัตว์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้มีการปรึกษากับกรมปศุสัตว์ ในเรื่อง ขออนุญาตส่งมอบวัคซีน LUMPYVAC ให้กับผู้ใช้ก่อนได้รับหนังสือรับรองรุ่นการผลิต ซึ่งจะต้องให้กรมปศุสัตว์ทำหนังสือ โดยทาง อย. ถึงจะปล่อยของให้กับ 7 สมาคม จำนวน 1.37 แสนโด๊ส ได้แก่

 

1. สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธ์บราห์มัน

2. สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย

3. สมาคมผู้บำรุงโคบราห์มันแห่งประเทศไทย

4. กลุ่มเครือข่ายโคเนื้อล้านนา

5. กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมลำสนธิ

6. สมาคมไทยบีฟมาสเตอร์

7. ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย

 

ตามที่กรมปศุสัตว์พบรายงานการเกิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin/ ใน โค กระบือ เป็นครั้งแรกในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยทั้ง 7 สมาคม ได้บริจาคให้กรมปศุสัตว์ เพื่อใช้ในการควบคุมป้องกันโรค ตามรายชื่อข้างต้นได้ประสานให้ บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตนำเข้ายาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดำเนินการนำเข้าวัคชีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ชื่อการค้า LUMPWAC 1 รุ่นการผลิต จำนวน 1.31 โด๊ส Lot no. 21/LSD/06 ผลิต June 2021 สิ้นอายุ June 2023 จากประเทศตุรกี

 

 

ทั้งนี้ บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด ได้ดำเนินการนำเข้าวัคซีนดังกล่าว และอยู่ระหว่างการยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองรุ่นการผลิต จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีหนังสือแจ้งกรมปศุสัตว์ทราบพร้อมแนบหลักฐาน Certificate of Analysis และ Certificate of Free Sale ซึ่งแสดงว่าวัคซีนรุ่นดังกล่าวมีคุณภาพสามารถจำหน่ายในประเทศตุรก็ได้

 

โดยสมาคมและกลุ่มเกษตรกรทั้ง 7 แห่ง ที่บริจาควัคซีนมีหนังสือแสดงเจตนารมณ์พร้อมที่จะรับผลที่จะตามมาทุกอย่างจากการใช้วัคซีนชุดดังกล่าว โดยสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนของ 7 สมาคม ได้ร่วมตรวจสอบอุปกรณ์บ่งชี้การควบคุมอุณหภูมิตลอดการขนส่ง ณ สถานที่เก็บรักษาวัคซีนของผู้นำเข้าด้วยแล้ว ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

 

ทั้งนี้ บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด ที่ได้รับมอบหมายให้นำเข้าวัคชีนดังกล่าว ได้มีหนังสือชี้แจงระบบแสดงอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง โดย Tempix smart label system พบว่าตลอดระยะเวลาการขนส่งจากตุรกีจนถึงเมืองไทย อุณหภูมิภายในกล่องบรรจุวัคน อยู่ในช่วง 2 – 8 " C ตลอดการเดินทาง โดยมีข้อมูลว่าอุปกรณ์ดังกล่าวซึ่งเป็นของผู้ผลิตประเทศสวีเดน ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป

 

ดังปรากฎในรายงานเอกสารในปี ค.ศ.2020 ของสหภาพยุโรป ระบุว่า "Tempix can monitor cold chain and detect temperature abuse"กรมปศุสัตว์พิจารณาแล้ว เนื่องจากเป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อประโยชน์สาธารณะในการควบคุมการระบาดของโรคในสัตว์ การนำวัคซีนมาใช้ล่าช้าจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นทรัพย์สินของเกษตรกรที่ต้องการใช้วัคซีนดังกล่าว

 

ทางกรมปศุสัตว์เห็นควรอนุญาตให้ บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด และกรมปศุสัตว์ส่งมอบวัคชีนชุดดังกล่าวให้กับผู้ใช้ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคสัตว์ภายในประเทศ โดยเร็ว และด่วนที่สุด

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวว่า เมื่อกรมปศุสัตว์ ได้เสนอแนวทางให้กับ  อย. โดยมีหนังสือรับรองกำกับออกไป เพื่อให้ อย. ได้แจกจ่ายวัคซีนโรคลัมปีสกิน จึงทำได้โดยเร็ว กำลังแจกจ่ายไปสู่ภูมิภาคในวันนี้นั้น นี่เป็นเบื้องหลังในการทำงานร่วมกันระหว่าง กรมปศุสัตว์ และ อย.

 

นัยฤทธิ์ จำเล

 

ด้านนายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า วันนี้ (วันที่ 5 ก.ค.64)  เวลา 10.00 น. ทาง อย.ให้ 7 สมาคม เข้าไปรับวัคซีนกันแล้ว ในขณะนี้กำลังกระจายวัคซีนไปยัง 5 ภูมิภาค เพื่อที่หวังจะสกัดโรคให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ดีทางชุมนุมฯ รวม 7 สมาคม ก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยอำนวยความสะดวกในการกำจัดโรคลัมปีสกิน ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในโค -กระบือ ในประเทศไทย ก็จะต้องกำจัดให้เร็วที่สุด เพื่อปกป้องอุตสาหกรรม และเกษตรกร

 

ทยอยมารับวัคซีน

นี่คือความท้าทาย เมื่อวัคซีนโรคลัมปีสกิน กระจายทุกจังหวัดที่มีโรคแล้ว ปัญหาจะบรรเทาเบาบางลงหรือไม่ จะต้องมีแผนนำเข้าวัคซีนล็อต 2 หรือ 3 ต่ออีกหรือไม่ ต้องติดตาม

 

อัพเดท การรับมอบ เตรียมกระจายวัคซีนโรคลัมปีสกิน แจกสมาชิกสหกรณ ทั่วประเทศ

 

รับมอบวัคซีน

สำเนาหนังสือ

เปิดเบื้องหลัง อย.ไฟเขียววัคซีน “โรคลัมปีสกิน” ให้  7 สมาคม “โคเนื้อ-โคนม”

เปิดเบื้องหลัง อย.ไฟเขียววัคซีน “โรคลัมปีสกิน” ให้  7 สมาคม “โคเนื้อ-โคนม”

เปิดเบื้องหลัง อย.ไฟเขียววัคซีน “โรคลัมปีสกิน” ให้  7 สมาคม “โคเนื้อ-โคนม” เปิดเบื้องหลัง อย.ไฟเขียววัคซีน “โรคลัมปีสกิน” ให้  7 สมาคม “โคเนื้อ-โคนม”

แท็กที่เกี่ยวข้อง