งานเข้าคมนาคม “แท็กซี่” ค้านออกกฎหมายเรียกรถรับจ้างผ่านแอป

02 มิ.ย. 2564 เวลา 9:47 น. 172

“แท็กซี่” บุกคมนาคม ยื่นหนังสือค้านออกกฎหมายเรียกรถรับจ้างผ่านแอป กระทบประกอบอาชีพ วอนปรับปรุง-พัฒนาแท็กซี่ระบบเดิม

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รับข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่)  เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้รับข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) โดยกลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) ได้มายื่นหนังสือคัดค้านการออกกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... (กฎหมายเรียกรถรับจ้างผ่านแอป) เนื่องจากเห็นว่ากฎกระทรวงดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนต่อการประกอบอาชีพ ไม่เป็นธรรมต่อรถแท็กซี่ในระบบเดิม และหากจะผลักดันให้นำรถยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน กระทรวงฯ ควรปรับปรุงหรือพัฒนารถแท็กซี่ในระบบเดิมให้ดียิ่งขึ้นจะเหมาะสมกว่า และควรเป็นผู้พัฒนาระบบเนื่องจากจะสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้บริการได้มากกว่า

 

งานเข้าคมนาคม “แท็กซี่” ค้านออกกฎหมายเรียกรถรับจ้างผ่านแอป

สำหรับความคืบหน้าการยกร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนรวมถึงผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ก่อนเสนอร่างกฎหมายต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หากผ่านขั้นตอนการพิจารณาข้อกฎหมายทั้งหมดแล้ว จะพิจารณาลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง