สมอ.เน้นบริการออนไลน์ยกระดับป้องกันโควิด-19 ระลอกสาม

28 เม.ย. 2564 เวลา 9:10 น. 70

สมอ.เน้นบริการออนไลน์ยกระดับป้องกันโควิด-19 ระลอกสาม ทั้งการออกใบอนุญาตและการตรวจจับสินค้าไม่ได้มาตรฐาน

นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19)ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดทั่วประเทศ ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมทุกหน่วยงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home : WFH) อย่างเต็มขีดความสามารถ

จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย โดยให้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ อาทิ การประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ วิดีโอคอล แอพพลิเคชั่นไลน์ หรืออีเมล์ มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้มีข้อติดขัดในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน

“ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ทุกรูปแบบอย่างเต็มศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยให้ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ต้องไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนให้ได้มากที่สุด”

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า สมอ. ได้ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐบาลอย่างเข้มงวด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด -19  โดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งอย่างเต็มขีดความสามารถ โดยมีจำนวนกว่า 80% จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 รวมทั้ง กำชับให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

วันชัย พนมชัย

ล่าสุด สมอ. ได้เพิ่มความเข้มงวดของมาตรการดังกล่าว โดยประกาศงดให้บริการติดต่อกับ สมอ. ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564 เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนที่อาจได้รับเชื้อจากการเดินทางมา สมอ. โดยให้ใช้วิธีการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ และทางออนไลน์ เช่น อีเมล์ และเฟซบุ๊ค สมอ. แทน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการด้านมาตรฐานของ สมอ. ที่ได้เปิดให้บริการทางออนไลน์อยู่แล้ว ทั้งการออกใบอนุญาตผ่านระบบ e-License  ซึ่งผู้ประกอบการสามารถยื่นขอ มอก. ได้ทุกมาตรฐาน ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่ https://itisi.go.th/e-license/ 

และ สมอ. จะจัดส่งใบอนุญาตให้ทางไปรษณีย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมาที่ สมอ. นอกจากนี้ ยังมีระบบการตรวจติดตามออนไลน์ผ่านทางระบบ e-Surveillance  ได้ที่ https://appdb.tisi.go.th/bigdata/itisi-trader/public/login ระบบการชำระค่าบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment  และระบบการรับรองระบบงาน ISO  หรือระบบ e-Accreditation เช่น การรับรองห้องแล็ป เพื่อให้ห้องแล็ปได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ เป็นต้น

“ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ สมอ. ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19  จึงขอให้เชื่อมั่นว่ามาตรการดังกล่าวของ สมอ. จะไม่กระทบต่อการให้บริการผู้ประกอบการและประชาชน โดยยังสามารถติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ภายใน สมอ. ได้ ผ่านทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ และทางออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค และอีเมล์”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แท็กที่เกี่ยวข้อง