เริ่มแล้ว กรมขนส่ง เปิด DLT e-Transport License ต่อใบอนุญาตขนส่งรถบรรทุกออนไลน์

18 มี.ค. 2564 เวลา 9:38 น. 184

กรมขนส่ง ลุยเปิดให้บริการ DLT e-Transport License ยื่นขอ/ต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถบรรทุกผ่านออนไลน์ 3.8 แสนราย จ่อนำร่องให้บริการในกรุงเทพฯ คาดในปี 65 ขยายผลครอบคลุมต่างจังหวัด

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT e-Transport License) เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.64 เป็นต้นไป ขณะเดียวกันรัฐบาลภายใต้การนำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายพัฒนาภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานมากขึ้น ดังนั้นกระทรวงคมนาคมมอบนโยบายให้ ขบ.พัฒนาระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์นับเป็นมิติใหม่การให้บริการด้านประกอบการขนส่ง ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกโดยตรงระบบงานดังกล่าว รองรับทุกกระบวนการด้านประกอบการขนส่ง มีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลขั้นสูง เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนยื่นคำขอ ลดใช้กระดาษด้วยการยื่นคำขอและส่งเอกสารหลักฐานแบบออนไลน์ ลดระยะเวลาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ เพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกอบการติดต่อได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องเดินทางมาที่ ขบ. จากเดิมผู้ประกอบการขนส่งมาติดต่อด้านต่อใบอนุญาตใช้เวลา 1 เดือนกว่าแล้วเสร็จ แต่ถ้าใช้วิธีทางออนไลน์ใช้เวลาแค่ 2 สัปดาห์เสร็จ หรือช่วยลดขั้นตอนประหยัดเวลาได้ 50% ขึ้นอยู่กับเอกสารที่ภาคเอกชนดำเนินการ

ทั้งนี้มีระบบนัดหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ ตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่ง อีกทั้งยังพัฒนาการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และสอดคล้องตามกฎหมายองค์การสหประชาชาติ (UN) และสหภาพยุโรป (EU) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการขนส่งนำเอกสารดังกล่าวติดต่อกับหน่วยงานอื่นได้รวดเร็ว เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ พร้อมผลักดันภาคธุรกิจเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีหรือทำธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เสริมศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งให้ประกอบการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า ระบบงาน DLT e-Transport License ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ สำนักงาน ก.พ.ร. สนับสนุนระบบรองรับการยื่นเอกสารแบบออนไลน์บนระบบ Biz Portal สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. สนับสนุนระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. รองรับมาตรฐาน วิธีการ กระบวนงานต่างๆ และออกเอกสารในรูปแบบ e-license สร้างความเชื่อมั่นในเอกสารหลักฐานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้และมีผลทางกฎหมายเสมือนใบอนุญาตประกอบการขนส่งในรูปแบบกระดาษทุกประการ กรมบัญชีกลาง สนับสนุนให้บริการชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-payment

ทั้งนี้จะเป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และให้บริการดูแลใกล้ชิดโดยตรงกับผู้ประกอบการขนส่ง รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาฯ ผ่านระบบ Zoom เพื่อให้ทุกขั้นตอนได้รวดเร็ว ในระยะแรกนำร่องใช้งานสำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องยื่นคำขอ ณ สำนักการขนส่งสินค้า ขบ. และในปี 65 จะขยายผลให้ครอบคลุมในพื้นที่ต่างจังหวัดมากขึ้น รวมถึงกระบวนงานด้านประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ เพื่อยกระดับการให้บริการในทุกมิติ ลดการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ (Paperless) ลดระยะเวลา ลดต้นทุน และมีความทันสมัยสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับสถิติการจดทะเบียนรถบรรทุกมีประมาณ 1,100,000 คัน แบ่งเป็นรถบรรทุกไม่ประจำทาง 350,000 คัน และ รถบรรทุกส่วนบุคคล 750,000 คัน ทั้งนี้มีผู้ประกอบการรถบรรทุกทั้งหมดประมาณ 383,500 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการรถบรรทุกไม่ประจำทาง 33,500 ราย และ ผู้ประกอบการรถบรรทุกส่วนบุคคล 350,000 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง