“ขนส่ง”ผุดแนวคิดดันแอป “แท็กซี่” เสียบ แกร็บ

18 มกราคม 2564

กรมขนส่งทางบก (ขบ.) เดินหน้าเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงรถแท็กซี่โดยสารไม่เกิน 7 คน ลุยทำแอปพลิเคชันเรียกรถรับจ้าง  หวังเพิ่มทางเลือกประชาชนเดินทางสะดวก เตรียมแก้ไขร่างกฎกระทรวงให้ครอบคลุม-เป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย   จ่อชงคมนาคม ไฟเขียว

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายกระทรวงคมนาคม มอบกรมขนส่งทางบก(ขบ.) ออกกฎระเบียบรองรับรถแท๊กซี่ติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มทางเลือกประชาชนนั้น นายธานี  สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  (ขบ.) เปิดเผยถึง ความคืบหน้าการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนแบบบริการทางเลือกพ.ศ. .. ว่า ขบ.ได้ชี้แจงเหตุผลที่ยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชนได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมและเทคโนโลยี ประชาชนจำนวนมากนิยมเรียกใช้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งรถยนต์ที่นำมาให้บริการบางส่วนไม่สามารถจดทะเบียนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

 

ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน และทางราชการสามารถควบคุมติดตามตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร จึงได้ดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งมีสาระสำคัญคือ กำหนดให้สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นรถรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร   ไม่เกิน 7 คนแบบบริการทางเลือกโดยการรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน โดยให้มีการจดทะเบียนรถได้ 1 คนต่อ 1 คัน กำหนดลักษณะรถและประเภทตามขนาดกำลังของรถ คือ  ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และรถอเนกประสงค์ รถต้องมีและใช้อุปกรณ์เครื่องสื่อสารเพื่อรับงานจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง กำหนดอายุการใช้งานได้ไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก

 

ต้องแสดงเครื่องหมายการเป็นรถยนต์รับจ้างตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ค่าจ้างและค่าบริการอื่นให้เป็นไปตามที่ตกลงกัน โดยผู้รับจ้างต้องแสดงราคาผ่านแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าก่อนตกลงใช้บริการ แอปพลิเคชันที่จะนำมาใช้เรียกรถต้องได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกและผู้ขับรถต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

 

 

 

 

สำหรับการรับฟังความคิดเห็นนี้ เป็นการรวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกฝ่าย ซึ่งมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เช่น กลุ่มผู้ประกอบการรถแท็กซี่เดิมส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วย โดยเห็นว่าเป็นร่างกฎหมายที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ไม่เท่าเทียมและไม่เป็นธรรมระหว่างรถแท็กซี่เดิมในระบบกับรถแท็กซี่แบบบริการทางเลือก ส่วนกลุ่มผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะเห็นด้วย โดยเห็นว่าสอดคล้องกับวิถีการใช้ชีวิตของประชาชนในปัจจุบันและเกิดความสะดวกปลอดภัยกับประชาชน ส่วนกลุ่มนักวิชาการและผู้แทนส่วนราชการ เห็นด้วยกับการกำหนดให้มีรถแท็กซี่แบบบริการทางเลือก แต่เห็นว่าควรร่างกฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย

 

ทั้งกลุ่มรถแท็กซี่เดิมและรถแท็กซี่แบบบริการทางเลือก รวมทั้งควรกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และบทกำหนดโทษผู้ให้บริการแอปพลิเคชันให้ครอบคลุมครบถ้วนและชัดเจน เพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบกับผู้ขับรถและประชาชนผู้ใช้บริการ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะได้รวบรวมทุกความเห็นและข้อเสนอแนะเหล่านี้ เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงร่างกฎกระทรวงดังกล่าว  ให้มีความเหมาะสม และสรุปนำเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา

 

 

 

นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการศึกษาแอปพลิเคชันแท็กซี่ ปัจจุบันขบ.อยู่ระหว่างจัดทำแอปพลิเคชันดังกล่าว เบื้องต้นจะดำเนินการทดลองใช้ภายในต้นปี 2564 หากทดลองแล้วเสร็จ คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในเดือนพฤษภาคม 2564

 

 

รายงานข่าวจากขบ. กล่าวว่า  ขณะนี้ขบ.มีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น   โดยนำแอปพลิเคชันกลางระบุพิกัดตำแหน่งของคนขับรถแท็กซี่ อัตราค่าโดยสาร ซึ่งจะเป็นทางเลือกใหม่แก่ประชาชนผู้ใช้บริการและผู้ขับรถแท็กซี่  เบื้องต้นจะให้เอกชนดำเนินการจัดทำแอปพลิเคชันดังกล่าว  ส่วนงบประมาณการจัดทำแอปฯ ขึ้นอยู่กับเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ  ปัจจุบันแท็กซี่ในระบบแบ่งเป็น 2 ส่วน 1.แท็กซี่มิเตอร์ จำนวน 50,000 คัน 2.แท็กซี่โอเค  จำนวน 20,000 คัน 

 

 

“ส่วนความคืบหน้าแกร็บถูกกฎหมาย ขณะนี้เรายังไม่มีแนวโน้มแก้พ.ร.บ.การขนส่งทางบกปี 2522  เนื่องจากเราต้องการดูแลกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ในระบบก่อนเพื่อให้กลุ่มนี้มีภาระต้นทุนที่ถูกลง หากแกร็บต้องการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ควรให้ความร่วมมือกับขบ.เพื่อที่ขบ.จะได้คาดการณ์ปริมาณรถที่ใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันแกร็บว่ามีเท่าไรและดำเนินการต่อไป แต่ปัจจุบันทางแกร็บไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลมากนัก  เพราะกลัวว่าจะผิดกฎหมาย”

หน้า7หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับ3645

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ล้างบางแท็กซี่อายุเกิน 12ปี 1.1หมื่นคัน-ขบ.ผุดทางเลือกใหม่ ‘แท็กซี่วีไอพี’

ยอดขายรถยนต์ปี 2563 ฮอนด้าแชมป์เก๋ง อีซูซุเจ้าตลาดปิกอัพ

มีเฮ รฟม.จัดโปรค่าตั๋วโดยสาร “สายสีม่วง” 20 บาท ตลอดสาย

กรมขนส่งฯ เยียวยา อนุมัติแล้ว! ใบขับขี่หมดอายุ ใช้ได้ถึง 31 มี.ค.64

กรมขนส่งทางบก ตรวจเข้มป้องโควิด