ธ.ก.ส.พร้อมโอนเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

19 พ.ย. 2563 เวลา 20:10 น. 46.5k

เช็กด่วน ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบแรกวันนี้

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามที่ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการในกรอบวงเงิน 1,912 ล้านบาท 

 

ในวันนี้ (20 พฤศจิกายน 2563) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 เป็นครั้งแรก และจะจ่ายต่อไปทุกวันที่ 20 ของเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีรายได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพ

 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ประกันรายได้ เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

-ใช้เกณฑ์ความชื้นของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดที่ 14.5% ในราคากิโลกรัมละ 8.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ และไม่ซ้ำแปลง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบสิทธิ์ "ประกันรายได้ยางพารา" ธ.ก.ส.โอนงวดแรก

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร "ประกันราคาข้าว"วุ่น

เช็กสิทธิ์ "ประกันรายได้ข้าวโพด" ระส่ำ เงินไม่พอ

ธ.ก.ส.เปิด 8 ขั้นตอนลงทะเบียน BAAC Connect แจ้งเตือนเงินประกันรายได้ข้าว

 

เงื่อนไข-คุณสมบัติ 

-เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กับ กรมส่งเสริมการเกษตร

-มีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563 - 31 พ.ค. 64 และระบุวันคาดว่า เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 20 พ.ย. 2563

-ใช้ราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้นไม่เกิน 14.5% ของกรมการค้าภายใน เฉลี่ยจากจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดสำคัญ 10 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา น่าน ตาก เลย เชียงราย ลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก และแพร่ เฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน นำมาคำนวณ

 

การจ่ายเงิน

งวดที่ 1 กิโลกรัมละ 0.54 บาท โดย ธ.ก.ส. คำนวณเงินที่จ่ายในกรอบวงเงินกว่า 700 ล้านบาท

งวดที่ 2 จะจ่ายในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 จากกรอบวงเงิน 1,912 ล้านบาท 

 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร จะตรวจสอบข้อมูลแล้วส่งให้ ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง สำหรับเงินที่จะได้รับนั้นเป็นส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลาง โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

แท็กที่เกี่ยวข้อง