"เงินประกันรายได้ข้าว" ธ.ก.ส.ย้ำพร้อมเร่งโอนเพิ่มเติมให้ครบวันนี้

18 พ.ย. 2563 เวลา 2:53 น. 8.8k

"เงินประกันรายได้ข้าว" ธ.ก.ส.สั่งเร่งโอนเพิ่มเติมให้ครบตามจำนวนภายในวันนี้ หลังคลาดเคลื่อน 409,917 ราย ทั้งเกิน-ไม่ครบ ยันพร้อมแก้ไข

จากกรณีที่ ธ.ก.ส.ได้มีการโอนเงินชดเชยส่วนต่างรายได้ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 1 โดยใช้ข้อมูลเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) ซึ่งมีวันเก็บเกี่ยว รอบที่ 1 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 และเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรโดยตรง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาจำนวน 786,380 ราย จำนวนเงิน 8,387.06 ล้านบาท แต่พบว่ามีเกษตรกรบางส่วนได้เงินไม่ครบหรือได้เงินเกินกว่าจำนวนจริงนั้น
          

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส.ได้มีการโอนเงินชดเชยส่วนต่างรายได้ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 1 โดยใช้ข้อมูลเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร(กสก.) ซึ่งมีวันเก็บเกี่ยว รอบที่ 1 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรโดยตรง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 786,380 ราย จำนวนเงิน 8,387.06 ล้านบาทนั้น 

 

โดยตรวจพบข้อผิดพลาดในการคำนวณเงินชดเชยสลับชนิดข้าว กล่าวคือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเจ้าซึ่งได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 1,222.36 บาท กับข้าวหอมปทุมธานีที่ได้รับการชดเชยส่วนต่างตันละ 1,066.96 บาท จึงทำให้มีเกษตรกรจำนวน 409,917 ราย ซึ่งปลูกข้าวเจ้าและข้าวหอมปทุมธานีไม่ได้รับเงินตามจำนวนที่ถูกต้อง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ประกันรายได้”  ร้องเรียนเพียบ ธ.ก.ส. โอนจ่ายสลับชนิดข้าว

ธ.ก.ส. แนะเกษตรกร เปิด “BAAC SMS Alert” แจ้งเตือนโอนเงิน "ประกันรายได้ข้าว"

ตรวจสอบสิทธิ์ “ประกันรายได้ข้าว” เช็กสถานะเงินเกษตรกร "ประกันราคาข้าว" ครบจบที่นี่

"ธ.ก.ส." เตือน 6 จุดสังเกต LINE Official Account ปลอม! ช่วงรอยต่อโอนเงิน “ประกันรายได้ข้าว”

อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส.ได้เร่งแก้ไขโดยการโอนเงินเพิ่มเติมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเจ้าครบตามจำนวน ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 และมอบหมายให้สาขาในพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจแก่เกษตรกรในกรณีที่ต้องดึงเงินส่วนที่เกินคืนจากบัญชีเงินฝากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปทุมธานี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563            

ทั้งนี้เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินได้ผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าออกบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect

แท็กที่เกี่ยวข้อง