“กนอ.” เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางพาราผ่านออนไลน์

13 พ.ย. 2563 เวลา 4:00 น. 355

“กนอ.” ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางพาราผ่านออนไลน์ เผยนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจลงทุนโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพาราต่อเนื่อง

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการประชุมวิชาการยางพาราโลก ครั้งที่ 16 (16th Global Rubber Conference) ประจำปี 63 ภายใต้หัวข้อ "Unlocking Opportunities in A World of disruption”ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกและเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และนำไปสู่ความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย การเจรจาการค้าการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น

              ทั้งนี้ กนอ.ในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ได้ร่วมการประชุมฯเพื่อเป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจและให้ข้อมูลด้านความพร้อมของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมยางพาราระหว่างผู้ประกอบการด้านยางพาราทั้งในและต่างประเทศ ขณะเดียวกันยังใช้โอกาสจากการประชุมในครั้งนี้ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางใหม่ๆ และคำนึงถึงการส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติให้เพิ่มมากขึ้น

“กนอ.” เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางพาราผ่านออนไลน์

              สำหรับการประชุมครั้งนี้ กนอ.ได้มีการออกบูธนิทรรศการที่เกี่ยวกับความพร้อมของพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพาราให้กับนักลงทุนและผู้สนใจที่สามารถเข้าร่วมงานได้โดยตรง ขณะเดียวกันได้มีการจัดบูธสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่สนใจร่วมชมนิทรรศการของ กนอ.ผ่านทางระบบออนไลน์การสื่อสารทางไกลเสมือนจริง (Virtual Booth and Conference)ที่สามารถชมบูธนิทรรศการและงานสัมมนาได้ทั้งในและต่างประเทศ

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ทำให้นักลงทุนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการค้นหาข้อมูลทางการตลาดในรูปแบบการสื่อสารเชิงผ่านภาพ ที่ทำให้มีความเข้าใจสินค้ามากขึ้นรวมถึงสามารถมองเห็นภาพบรรยากาศโดยรอบได้ นอกจากนี้ ในการประชุมฯ กนอ.ได้มีการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ (Business Matching Online) กับนักลงทุนต่างชาติ อาทิ จีน และ มาเลเซีย ที่ได้แจ้งความจำนงขอเข้าเยี่ยมชมโครงการมาก่อนหน้านี้

              “กนอ.มุ่งส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยางพารากับหน่วยงานด้านยางพาราของทุกประเทศเพื่อรับทราบความต้องการของนักลงทุนที่แท้จริง ขณะเดียวกันได้สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่าเมื่อต้องการลงทุนในอุตสาหกรรมยางพารา ขอให้นึกถึงโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) เป็นลำดับแรก เนื่องจากมีความพร้อม 100% สามารถรองรับการลงทุนจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้”                 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง