เปิด QR Code รับสมัคร ผลิตน้ำจืดจากทะเลป้อน EEC

29 ส.ค. 2563 เวลา 2:10 น. 625

​​​​​​​สทนช. เชิญชวนแข่งเสนอข้อมูล ผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลป้อน EEC ภายใน 7 ก.ย.นี้

คณะทำงานทางเทคนิคการพัฒนาโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ภายใต้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ขอประกาศเชิญชวน บริษัท ห้าง ร้าน หรือหน่วยงานภาคเอกชน ที่มีประสบการณ์ และเทคโนโลยีด้านการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล มานำเสนอข้อมูลการพัฒนาโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลเชิงพาณิชย์ ต่อคณะทำงานฯ

 

 

ผู้ที่สนใจสามารถ download แบบฟอร์มกรอกข้อมูลทางเทคนิคและสิทธิประโยชน์ตามมาตรการ EEC ทาง QR Code และจัดส่งไฟล์นำเสนอ แบบฟอร์มข้อมูลดังกล่าวและเอกสารประกอบ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯทาง e-mail : [email protected] ภายในวันจันทร์ที่ 7 ก.ย.63 พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบจำนวน 25 ชุด ให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ และนำเสนอ ในการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ย.63 ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ชั้น 25 ห้องประชุม Conference 1-2 อาคาร กสท. โทรคมนาคม ถ.เจริญกรุง เขตบางรัก กทม.

 

 

เปิด QR Code รับสมัคร ผลิตน้ำจืดจากทะเลป้อน EEC