มีเฮ!! ชำระภาษีรถออนไลน์ ส่งฟรี 3 เดือน

27 ส.ค. 2563 เวลา 4:36 น. 668

กรมการขนส่งทางบก แนะบริการดิจิทัลใหม่สำหรับการชำระภาษีรถประจำปีแบบ New Normal ผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ฟรีค่าจัดส่ง 3 เดือน หลังผู้ที่ชำระภาษีรถภายในวันที่ 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 2563

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้มีการพัฒนาการให้บริการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพมาอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยพัฒนาบริการรับชำระภาษีรถประจำปี สำหรับรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้), รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ที่ไม่มีภาษีค้างชำระหรือค้างชำระไม่เกิน 1 ปี ไม่ถูกอายัดทะเบียน ไม่ใช่รถที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ โดยกรมการขนส่งทางบกเพิ่มช่องทางให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีแบบ New Normal ผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ติดตั้ง ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-5 ประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอนและได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีจากตู้ Kiosk ทันที โดยไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ และบริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ซึ่งสามารถเลือกจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือเดินทางมารับเอกสารด้วยตนเองที่ตู้ Kiosk

 

อ่านข่าว พร้อมยัง!! ชำระภาษีรถประจำปี ฉบับออนไลน์

อ่านข่าว จัดเก็บภาษีรถออนไลน์พุ่ง 49 ล้าน รับโควิด-19

ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ทำรายการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชันและเลือกจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2563 ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนที่ต้องการชำระภาษีรถประจำปีไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเมื่อมีการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราว เพื่อให้เจ้าของรถสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบก

มีเฮ!! ชำระภาษีรถออนไลน์ ส่งฟรี 3 เดือน

 

ทั้งนี้ปัจจุบันมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax แล้วจำนวน 16,858 ครั้ง มีผู้ชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชันแล้วจำนวน 295 ราย และมีผู้ชำระภาษีรถประจำปีผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) จำนวน 156 ราย (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 11 - 24 สิงหาคม 2563) ในขณะที่สถิติการใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานครของเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาพบว่ามีการชำระภาษีรถประจำปีทั้งสิ้น 511,650 คัน แบ่งเป็นการใช้บริการ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 จำนวนทั้งสิ้น 404,125 คัน รองลงมาคือการใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) มีผู้ใช้บริการจำนวน 67,377 คัน ส่วนการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านเว็บไซต์ มีผู้ใช้บริการจำนวน 27,327 คัน เคาน์เตอร์เซอร์วิส มีผู้ใช้บริการจำนวน 10,909 คัน ที่ทำการไปรษณีย์ มีผู้ใช้บริการจำนวน 1,432 คัน โทรศัพท์มือถือมีจำนวนผู้ใช้บริการจำนวน 477 คัน และผ่านธนาคารพาณิชย์ มีผู้ใช้บริการจำนวน 3 คัน กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนประชาชนใช้บริการชำระภาษีรถประจำปี 2 ช่องทางใหม่ ได้แก่ ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) สามารถใช้บริการได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-5 และแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ดาวน์โหลดฟรี

มีเฮ!! ชำระภาษีรถออนไลน์ ส่งฟรี 3 เดือน