"เจ้าท่า" ยัน จัดซื้อครุภัณฑ์ราคาต่ำ 6 ลบ.

14 ส.ค. 2563 เวลา 5:48 น. 133

เจ้าท่า แจงจัดซื้อคุรุภัณฑ์บางรายการราคาต่ำ อยู่ที่ 6 ล้านบาท หลังตั้งงบจัดซื้อ 7 ล้านบาท ยันเรือจัดซื้อมีประสิทธิภาพสูง-ค่าบำรุงรักษาต่ำ

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า จากกรณีที่เป็นข่าวทางสื่อหนังสือพิมพ์ ประเด็น "การพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์บางรายการของกรมเจ้าท่ากำหนดราคาสูงเกินจริง" นั้น กรมเจ้าท่า มีภารกิจหน้าที่ กำกับ ดูแล ความปลอดภัยทางน้ำซึ่งปัจจุบันกรมเจ้าท่ามีเรือตรวจการณ์เละเรือเจ็ทสกีที่ประจำการอยู่ มีอายุการใช้งานระยะเวลานานทำให้ประสิทธิภาพลดลง ประกอบกับกรมเจ้าท่ามีศูนย์รับแจ้งเหตุทางน้ำ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า สายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ต้องจัดหาเรือที่มีประสิทธิภาพสูง มีเครื่องมือสื่อสารติดตั้งภายในตัวเรือและที่สำคัญอย่างยิ่งท้องเรือ ต้องเป็นไฟเบอร์กลาส (Glass Reinforced Fiber) โครงสร้างแบบคอมโพสิตของท้องเรือ มีโครงสร้างที่แข็งแรงเป็นพิเศษ ท้องเรือไฟเบอร์สร้างขึ้นแบบ Hand-Layup โดย ASIS เป็นรูปแบบเว้าคว่ำ หรือ "Reverse-Chine design" รูปทรงท้องเรือที่เป็นเอกลักษณ์นี้ทำให้เรือสามารถวิ่งบนผิวน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ผลจากรูปลักษณ์ของผิวท้องเรือช่วยให้เรือยางท้องแข็งสามารถทำการหักเลี้ยวได้ด้วยความเร็วสูงได้เป็นพิเศษในสภาพคลื่นลมไม่สงบ ทำให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ไม่มีผลิตในประเทศไทย โดยการจัดซื้อมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคาจากใบเสนอราคา 3 บริษัทฯ โดยพิจารณาจากใบเสนอราคาต่ำสุด และนำผลการจัดซื้อเดิมมาพิจารณาประกอบด้วย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมฯ ได้มีการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ 7,000,000 บาท โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) และได้ผลการประกวดราคาและลงนามสัญญา ในการจัดซื้อเรือที่ราคาประมาณ 6 ล้านบาท

สำหรับเรือ JETSKI คุณสมบัติมีความสามารถในการเคลื่อนที่ได้เร็ว มีความแข็งแรงทนทาน สามารถใช้ในการช่วยเหลือกู้ภัย มีความสามารถในการคงทนคลื่นทะเลและกระแสน้ำเชี่ยวได้ดี มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ จึงจำเป็นต้องใช้เจ็ทสกีที่มีกำลังแรงม้าสูง มีขนาดความกว้างและความยาว ที่มากกว่ารุ่นสำราญกีฬาทั่ว ๆ ไป (แรงม้าไม่น้อยกว่า 170 แรงม้า, ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร, ความยาวไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร) มีระบบความปลอดภัย โดยเพิ่มรอบเครื่องยนต์อัตโนมัติ เมื่อหักเลี้ยวกะทันหัน โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องเร่งเครื่องยนต์ มีถังน้ำมันขนาดใหญ่ 70 ลิตร สามารถปฏิบัติการต่อเนื่องได้เป็นเวลานาน ขับขี่ได้ระยะทางได้ไกล สามารถบรรทุกคนได้ถึง 3 คน มีความสามารถรองรับการติดตั้งเปลบอร์ด Life Sled ด้านท้ายเจ็ตสกีหากมีการติดตั้งในอนาคต ในส่วนตัวเรือต้องทำสีและติดไฟฉุกเฉินตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด ประกอบกับ ค่าขนส่ง ไปยังสำนักงานเจ้าท่าในพื้นที่ พร้อมกับต้องมีการอบรมการใช้งานของเจ้าหน้าที่

"เจ้าท่า" ยัน จัดซื้อครุภัณฑ์ราคาต่ำ 6 ลบ. "เจ้าท่า" ยัน จัดซื้อครุภัณฑ์ราคาต่ำ 6 ลบ.

ทั้งนี้การจัดซื้อมีหลักเกณฑ์โดยพิจารณาราคาจากใบเสนอราคาจาก 3 บริษัทฯ โดยพิจารณาจากใบเสนอราคาต่ำสุด และนำผลการจัดซื้อเดิมมาพิจารณาประกอบด้วย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมฯ ได้มีการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ 700,000 บาท โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) และได้ผลการประกวดราคาและลงนามสัญญาในการจัดซื้อเรือที่ราคา 698,000 บาท

 

อย่างไรก็ตามกรมเจ้าท่ามีหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยทางน้ำ จึงมีความจำเป็น ในการจัดหาเรือลักษณะต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยทางน้ำ อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือและสนับสนุน หากเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งเป็นการบูรณาการหน่วยงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยยึดหลักเหตุผลและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ