รัฐมีหน้าที่จัดหาพื้นที่ก่อสร้าง ไฮสปีดเชื่อม3สนามบิน

11 ก.ย. 2562 เวลา 7:00 น. 2.9k

 

คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติและเห็นชอบโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี และเชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานคร

โครงการรถไฟความเร็วสูง ประกอบด้วยโครงการแอร์พอร์ต เรลลิงค์เดิม ช่วงพญาไทย ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการแอร์พอร์ต เรลลิงค์ ส่วนต่อขยายช่วงท่าอากาศยานดอนเมืองถึงพญาไท จำนวน 10 สถานี และโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯถึงสนามบินอู่ตะเภา จำนวน 5 สถานี รวมระยะทาง 220 กิโลเมตร

นอกจากนี้ โครงการยังประกอบไปด้วย การพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟและบริการผู้โดยสารบริเวณสถานีแอร์พอร์ต เรลลิงค์ มักกะสัน พื้นที่รวมประมาณ 140 ไร่ เป็นสถานีศูนย์กลางการเดินทาง และพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนการบริการรถไฟและบริการผู้โดยสารบริเวณสถานีรถไฟความเร็วสูงศรีราชา พื้นที่ขนาด 25 ไร่

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับภาครัฐและประหยัดงบประมาณ จึงเป็นการร่วมทุนระหว่างการรถไฟแห่งประเทศ ไทย (รฟท.) และเอกชน กลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง จำกัดหรือซีพี และพันธมิตร หรือกลุ่ม CPH ชนะการประมูลด้วยการเสนอมูลค่าเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการในช่วง 10 ปี หลังจากเริ่มให้บริการโครงการที่เกี่ยวกับรถไฟเท่ากันทุกปี จำนวน 14,965 ล้านบาทต่อปี รวมเป็นเงิน 149,650 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันจะอยู่ที่ 117,226.87 ล้านบาท ใช้อัตราคิดลด 2.375%

ในร่างสัญญาระบุไว้ว่า หน้าที่และความรับผิดชอบของรฟท. จะต้องจัดหาและส่งมอบพื้นที่ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ จัดหาและให้เงินที่รัฐร่วมลงทุนกับเอกชน มอบสิทธิโครงการแอร์พอร์ต เรลลิงค์ให้เอกชนร่วมลงทุน โดยจะให้สิทธิเอกชนเริ่มดำเนินโครงการ เมื่อเอกชนชำระค่าสิทธิภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาร่วมทุน และระยะเวลาการมอบสิทธิในโครงการและพัฒนาพื้นที่สนับสนุนโครงการ จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาของโครงการ 50 ปี

ขณะที่ความรับผิดชอบของเอกชนนั้น มีหน้าที่ในการดำเนินโครงการฯ และดำเนินกิจการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟและบริการผู้โดยสาร และมีหน้าที่ในการดำเนินกิจการทางพาณิชย์ในสถานีของโครงการรวมทั้งนำส่งผลประโยชน์ตอบแทนให้รฟท.และหน้าที่อื่นๆ ที่กำหนดไว้ในร่างสัญญาร่วมลงทุน เป็นต้น

หน้า 1 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3504 วันที่ 12-14 กันยายน 2562

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐมีหน้าที่จัดหาพื้นที่ก่อสร้าง ไฮสปีดเชื่อม3สนามบิน

● รถไฟเร็วสูงไม่สตาร์ต รฟท.ขีดเส้นซีพีเซ็นสัญญาก่อนสิ้นเดือนก.ย.

 

 

รัฐมีหน้าที่จัดหาพื้นที่ก่อสร้าง ไฮสปีดเชื่อม3สนามบิน

● รฟท.ส่งมอบที่3พันไร่ ไฮสปีดซีพี

รัฐมีหน้าที่จัดหาพื้นที่ก่อสร้าง ไฮสปีดเชื่อม3สนามบิน

แท็กที่เกี่ยวข้อง