“สุริยะ”ลุยดันใช้โลคอลคอนเทนต์ 90% โครงสร้างพื้นฐานไทย

09 ส.ค. 2562 เวลา 15:26 น.1.4k

รมว.อุตสาหกรรมรับข้อเสนอ ส.อ.ท.เดินหน้าโมเดลเมดอินไทยแลนด์ดันโครงสร้างพื้นฐานไทยใช้โลคอลคอนเทนต์ 90%  หวังกระตุ้นการผลิตการใช้สินค้าในประเทศ  พร้อมถกรับมือสงครามการค้าและค่าบาท

“สุริยะ”ลุยดันใช้โลคอลคอนเทนต์ 90% โครงสร้างพื้นฐานไทย

นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นั้น  ส.อ.ท. ได้นำเสนอโมเดล เมด อิน ไทยแลนด์ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้โครงสร้างพื้นฐานของไทยทุกโครงการที่กำลังเดินหน้าใช้แบรนด์ไทย(โลคอลคอนเทนต์) ในการก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 90% โดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ สนามบิน ท่าเรือ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ที่คาดว่าจะมีการก่อสร้างในเร็วๆนี้ เพื่อกระตุ้นการผลิต การใช้สินค้าในประเทศ โดยมีภาครัฐเป็นผู้นำร่อง เพราะปัจจุบันอุตสาหกรรมสามารถผลิตสินค้าที่ครอบคลุมแทบทุกประเภทแล้ว

อย่างไรก็ดี  ยังได้หารือถึงความร่วมมือกันระหว่างรัฐและเอกชนในการรับมือกับปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย  รวมถึงค่าเงินบาทแข็งค่าซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก  โดยในระยะสั้นผลจากสงครามการค้าทำให้สหรัฐฯและจีนต้องออกไปลงทุนในประเทศที่เอื้อต่อการส่งออกของประเทศนั้นๆ  ซึ่งไทยต้องดึงการลงทุนส่วนนี้  แม้ปัจจุบันจะเริ่มมีหลายบริษัทแสดงความสนใจเข้ามาลงทุนไทยแล้ว  ขณะเดียวกันจะต้องร่วมมือกันผลักดัน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศให้เกิดการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม สอดรับกับเป้าหมายการลงทุนปีนี้เฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เพิ่มเป็น 1 แสนล้านบาทต่อปี ​

ทั้งนี้  ยังได้หารือความร่วมมือในการใช้ระบบกำกับดูแลโรงงานรูปแบบใหม่ ผ่านระบบการประเมินและรับรองตนเองของผู้ประกอบการ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ความร่วมมือในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของเสียอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มอัตราการนำขยะหรือของเสียกลับมาใช้ประโยชน์สูงสุดตามแนวคิดเซอร์คูล่า อีโคโนมี  โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) และมาตรการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงด้วยการบูรณาการระบบบิ๊ก ดาต้า เข้ามาใช้ในการดำเนินการ โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ซึ่งมีกำหนดการหารือเพื่อเพื่อดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 62คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม​

“สุริยะ”ลุยดันใช้โลคอลคอนเทนต์ 90% โครงสร้างพื้นฐานไทย

นอกจากนี้  เอกชนยังสะท้อนปัญหาการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศในอาเซียนที่ออกมาตรการตรวจสอบรถยนต์ จนกระทบต่อการส่งออกรถยนต์ของไทย ซึ่งประเด็นนี้ได้สั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสมอ. ไปพิจารณามาตรการที่จะใช้ในการปกป้องผู้ประกอบการไทยเช่นเดียวกับที่เวียดนามปกป้องผู้ประกอบการเวียดนาม คาดว่าจะได้ความชัดเจนเร็วๆนี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง