ข่าวดี!!!ลดใช้พลาสติกหูหิ้วในตลาดสด ห้างฯ ร้านสะดวกซื้อได้แล้ว  4,385 ตัน

21 มิ.ย. 2562 เวลา 8:54 น. 952

 

 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดการขยะพลาสติกตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 ที่ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562  

 

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก กล่าวว่า การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดการขยะพลาสติก ตามโรดแมพ การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 ที่กำหนดการเลิกใช้พลาสติก 3 ชนิด ภายในปี 2562 ได้แก่ 1) พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม 2) ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผสมสารอ๊อกโซ่ และ3) ไมโครบีด และกำหนดเลิกใช้พลาสติก 4 ชนิด ภายในปี2565 ได้แก่ 1) ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนา น้อยกว่า 36 ไมครอน   2) กล่องโฟมบรรจุอาหาร 3) แก้วพลาสติก(แบบบางใช้ครั้งเดียว) และ 4) หลอดพลาสติก และเป้าหมายที่ 2 มีการนำขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 พบว่า ผลการดำเนินงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ถึงแม้จะเป็นการดำเนินการแบบสมัครใจ

ข่าวดี!!!ลดใช้พลาสติกหูหิ้วในตลาดสด ห้างฯ ร้านสะดวกซื้อได้แล้ว  4,385 ตัน

 

ข่าวดี!!!ลดใช้พลาสติกหูหิ้วในตลาดสด ห้างฯ ร้านสะดวกซื้อได้แล้ว  4,385 ตัน

นายประลอง ดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(อคพ.) กล่าวว่า สรุปผลการดำเนินงานถึงปัจจุบัน สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสด และในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อได้ประมาณ 1,524 ล้านใบ หรือประมาณ 4,385 ตัน การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หยุดจำหน่ายภาชนะโฟมใส่อาหาร ใน 12 สาขาทั่วประเทศ บมจ.ซีพี ออลล์ (เซเว่น อีเลฟเว่น) มอบเงินจำนวน 57 ล้านบาท จากแคมเปญ “ลดวันละถุง…คุณทำได้ เฟส 1” เพื่อนำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลศิริราช พร้อมเดินหน้าเฟส 2 เพื่อมอบเงินบริจาคให้กับ 77 โรงพยาบาลใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ   กลุ่มค้าปลีกเซ็นทรัลและกลุ่มธุรกิจในเครือ ประกาศเจตนารมณ์ปลอดถุงพลาสติกในปลายปีนี้   ส่วนเทสโก้ โลตัส เลิกใช้บรรจุภัณฑ์โฟมทั้งหมด ทุกชนิดในทุกสาขาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

 

ข่าวดี!!!ลดใช้พลาสติกหูหิ้วในตลาดสด ห้างฯ ร้านสะดวกซื้อได้แล้ว  4,385 ตัน  

นาย ประลอง กล่าวว่า การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โดยผ่านกลไกคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และจัดตั้งคณะทำงานสนับสนุนการบริหารจัดการขยะพลาสติก ภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ประกอบด้วย   1) คณะทำงานด้านการพัฒนากลไกการจัดการพลาสติก   2) คณะทำงานด้านการส่งเสริมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์   และ 3) คณะทำงานด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ปฏิบัติภายใต้โรดแมพการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2573 ซึ่งจะต้องติดตามและประเมินผลการเลิกใช้พลาสติก 7 ชนิด ทั้งจากการผลิตและการบริโภค ข้อปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานทางกฎหมาย ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการ   และจัดทํารายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบเป็นระยะๆ

ข่าวดี!!!ลดใช้พลาสติกหูหิ้วในตลาดสด ห้างฯ ร้านสะดวกซื้อได้แล้ว  4,385 ตัน

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง