svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

WHO แนะเลิกบังคับฉีดวัคซีนป้องกัน"โควิด-19"ก่อนออกนอกประเทศ

16 มกราคม 2564

WHO แนะเลิกบังคับฉีดวัคซีนป้องกัน"โควิด-19" ก่อนออกนอกประเทศ ชี้ข้อมูลยังไม่ชัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนเพื่อลดการแพร่เชื้อ และวัคซีนปัจจุบันยังมีจำกัดมาก

 

คณะกรรมการฉุกเฉินโรคโควิด-19 ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนำนานาประเทศ ให้ยกเลิกเงื่อนไขสำหรับผู้ประสงค์จะเดินทางระหว่างประเทศ ว่าต้องเคยรับวัคซีนป้องกันหรือหลักฐานว่ามีภูมิคุ้มกันโรคนี้มาก่อน

 

แถลงการณ์จากการประชุมครั้งที่ 6 ของคณะกรรมการ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี (14 ม.ค.) ระบุว่าคำแนะนำข้างต้นมาจากเหตุผลที่ว่า "ยังมีข้อมูลสำคัญที่เราไมทราบแน่ชัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนเพื่อลดการแพร่เชื้อ" และจำนวนวัคซีนพร้อมใช้งาน ในปัจจุบันที่ยังมีจำกัดมาก

 

คณะกรรมการเห็นพ้องว่าการแพร่ระบาดใหญ่ของ โรคโควิด-19 ยังคงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC) พร้อมชี้ว่าองค์การฯ ควรพัฒนาและเผยแพร่จุดยืนด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขดังกล่าวโดยเร็ว โดยองค์การฯ ควรประสานงานด้านการกำหนดมาตรฐานสำหรับเอกสารดิจิทัลที่ระบุสถานะการฉีดวัคซีนป้องกันโดติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

 

สำหรับโรคโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์ คณะกรรมการได้กระตุ้นให้ทั่วโลกเพิ่มขีดความสามารถในการจัดลำดับทางพันธุกรรม พร้อมเสริมการแบ่งปันข้อมูลและการยกระดับความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อรับมือกับสิ่งที่ยังไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดนี้

 

คณะกรรมการยังเรียกร้องให้องค์การฯ พัฒนาระบบที่มีมาตรฐานสำหรับการตั้งชื่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โดยหลีกเลี่ยงการอ้างอิงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ทั้งยังเรียกร้องการจัดสรรให้ผู้คนสามารถเข้าถึงวัดชีนโรคโควิด-19 ได้อย่างเท่าเทียมผ่านโครงการโคแวกซ์ (COVAX) ซึ่งเป็นโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ระหว่างประเทศที่นำโดยองค์การฯ

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการย้ำเตือนให้บรรดาผู้ผลิตวัคซีนให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพแก่องค์การอนามัยโลกโดยเร็ว เพื่อเดินเรื่องอนุมัติการใช้ในกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากการขาดแคลนข้อมูลดังกล่าว จะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความมั่นใจว่าทั่วโลกจะสามารถจัดหาวัคซีนได้อย่างทันเวลาและเป็นธรรม

 

ยอดติดเชื้อโควิด 16 ม.ค.64 รายใหม่ 230 หายป่วยเพิ่ม 618 สะสม 11,680 ราย

"หมอยง" ชี้วัคซีนโควิด-19 ส่วนใหญ่ป้องกันการเกิดโรคแต่ไม่ยืนยันป้องกันการติดเชื้อ

คลอดแล้ว ! แผนงานให้วัคซีนโควิด-19  ระบุกลุ่มฉีดอันดับต้น ๆ

สู้โควิด-19 เส้นชัยยังอีกไกล